"Sądzimy, że niektórzy (spośród 24 mężczyzn) mieszkali i pracowali faktycznie w niewolniczych warunkach w okresie od kilku tygodni aż do 15 lat" - cytuje BBC naczelnego komisarza policji Bedfordshire Seana O'Neila.

Na kempingu znaleziono broń, narkotyki i pieniądze. Zatrzymano czterech mężczyzn i kobietę.

Reklama

Uwolnionych, którzy byli przetrzymywani w "ciasnych i brudnych pomieszczeniach", odwieziono do ośrodka medycznego, gdzie udzielono im pomocy lekarskiej i socjalnej.

Nie wiadomo na razie, kim są uwolnieni. Brak też bliższych informacji o tych, którzy ich przetrzymywali.

W policyjnej akcji uczestniczyło ok. 200 funkcjonariuszy, w tym policjanci z działów zwalczania handlu żywym towarem. Do przeszukania terenu zmobilizowano psy i helikopter.

Reklama

Według nieoficjalnych doniesień, policja otrzymała wiadomość, że na kempingu przebywają Polacy i Rumuni, przetrzymywani w przyczepach do przewożenia koni.