Wielkie czterodniowe międzynarodowe sympozjum pod hasłem "Ku uzdrowieniu i odnowie" z udziałem biskupów ze 110 krajowych konferencji episkopatów oraz przełożonych 30 zakonów odbywa się na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. To pierwsza w historii Kościoła taka narada biskupów, zwołana przy wsparciu Watykanu. Sympozjum otworzył prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał William Joseph Levada.

Reklama

Obrady rozpoczęto zaś od odczytania przesłania wystosowanego w imieniu papieża przez watykańskiego sekretarza stanu kardynała Tarcisio Bertone do rektora Uniwersytetu księdza Francois-Xaviera Dumortiera.

Benedykt XVI zapewnił o swych modlitwach za tę ważną, jak podkreślił, inicjatywę. Papież prosi Boga, aby dzięki waszym obradom wielu biskupów i przełożonych zakonnych z całego świata otrzymało pomoc, by odpowiedzieć w prawdziwie chrześcijański sposób na tragedię wykorzystywania dzieci - głosi przesłanie.

Benedykt XVI przypomniał: Uzdrowienie ofiar musi być priorytetową troską wspólnoty chrześcijańskiej i musi iść w parze z głęboką odnową Kościoła na każdym szczeblu.

Ojciec Święty wspiera i zachęca do każdego wysiłku, by odpowiedzieć z ewangeliczną miłością na wyzwanie zapewnienia dzieciom i bezbronnym dorosłym środowiska kościelnego sprzyjającego ich ludzkiemu i duchowemu wzrostowi - podkreślono.

Reklama

Papież wezwał uczestników sympozjum, by nakreślili szeroki wachlarz inicjatyw na rzecz krzewienia w Kościele zdecydowanej kultury skutecznej ochrony oraz wspierania ofiar.

Z Polski na obrady przyjechał biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej Marian Rojek. Jest także przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich Ewa Kusz oraz wicegenerał Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych ojciec Jerzy Norel.

9 lutego w podsumowaniu obrad sympozjum na konferencji prasowej udział weźmie ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka.