W Kijowie powinni pamiętać, że dalsze perspektywy rozwoju rosyjsko-ukraińskiej współpracy, także w sferze gospodarczej, będą w dużym stopniu zależeć od działań, które Ukraina podejmie w swe polityce zagranicznej - głosi oświadczenie rosyjskiego MSZ-tu.

Reklama

Ukraiński parlament wyraził dziś zgodę na manewry obcych wojsk na terytorium kraju do końca tego roku. Umożliwia to przeprowadzenie ćwiczeń z udziałem sił NATO. W Brukseli rozpoczęło się dwudniowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów Paktu, poświęcone kryzysowi ukraińsko-rosyjskiemu.