W tym czasie w ramach polityki spójności, z unijnego budżetu Polska otrzyma ponad 80 miliardów euro. Polska jako jedno z pierwszych państw zakończyła negocjacje w sprawie dokumentu.

Reklama

Priorytety inwestycyjne na lata 2014-2020 określone w Umowie Partnerstwa zawartej z Komisją Europejską obejmują m.in. zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa. Nominalnie wciąż najwięcej będziemy inwestować w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców.

Oficjalne ogłoszenie przyjęcia dokumentu ma się odbyć dziś na konferencji prasowej z udziałem unijnego komisarz ds. polityki regionalnej Johanessa Hahna oraz komisarza ds. zatrudnienia Laszlo Andora.
Podobny dokument ma być dziś przyjęty także z Grecją.