Prezydent Rosji mówi o potrzebie wzmożonej pracy jednostek kontrwywiadu. Zdaniem Władimira Putina rośnie aktywność zagranicznych służb specjalnych w Federecji Rosyjskiej. Od 1995 roku 20-ty grudnia jest w Rosji Dniem Funkcjonariusza Organów Bezpieczeństwa Państwowego.

Reklama

Prezydent Putin na spotkaniu z funkcjonariuszami bezpieczeństwa na Kremlu poinformował, że w tym roku w Rosji ujawniono już ponad 230 zagranicznych agentów. Zaznaczył, że co raz częściej słychać wypowiedzi o tym, że Rosja powinna drogo zapłacić za swoją niezależną pozycję i za to, że popiera swoich rodaków za granicą oraz za Krym i Sewastopol. Putin powiedział, że nikomu nigdy się nie udawało i nie uda zastraszyć, powstrzymać czy izolować Rosji. Kontynuując dalej ten wątek stwierdził: my powinniśmy być gotowi na pewne trudności i dawania zawsze adekwatnej odpowiedzi na wszelkie niebezpieczeństwa dla suwerenności , stabilności i jedności społeczeństwa.

ZOBACZ TAKŻE: Putin uprawia propagandę? "Szuka winnych poza Rosją">>>