Francois Hollande rozpoczął wspólną konferencję od gratulacji i deklaracji, że wybory w Polsce nie zmieniają dobrych relacji polsko-francuskich. Francuski przywódca dodał, że na początku przyszłego roku dojdzie do spotkania premierów Francji i Polski, prawdopodobnie w Warszawie. Hollande zapowiedział też spotkanie Trójkąta Weimarskiego w pierwszym półroczu przyszłego roku, przed szczytem NATO w Warszawie.

Reklama

Prezydent Francji podkreślił, że dzisiejsze spotkanie dotyczyło spraw bieżących, w tym między innymi sytuacji na Ukrainie oraz w Syrii. Poruszono przy okazji problem uchodźców. Hollande przypomniał, że polski rząd podjął pewne zobowiązania w sprawie uchodźców, a jednocześnie deklarował współpracę w walce ze zjawiskiem przemytu ludzi do Europy. Jak podkreślił Hollande, potrzeba w tej sprawie rozmawiać z Turcją, ale też zadbać o poprawę warunków w obozach w Turcji, Jordanii i Libanie.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że współpraca pomiędzy Polską a Francją tradycyjnie jest bardzo dobra. Jak podkreślił, rozmowy odbyły się w przyjemnej atmosferze, a stanowiska Polski i Francji są w większości zbieżne. Polska uzyskała zapewnienie, że może liczyć na wsparcie Paryża w staraniach o miejsce niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Z kolei prezydent Duda zadeklarował poparcie dla francuskich planów stabilizacji na Bliskim Wschodzie.

Odnosząc się do sytuacji na Ukrainie Andrzej Duda podkreślił, że porozumienia mińskie muszą być przestrzegane i identyczne stanowisko w tej kwestii przedstawił jego rozmówca. Polski prezydent podkreślił, że jako najbliższy sąsiad Ukrainy, Polska chce, aby konflikt na wschodzie tego kraju jak najszybciej został zakończony. Jednak Polska i Francja uznają prawo Ukrainy do pełnej integralności terytorialnej.

Andrzej Duda podkreślił, że należy pomagać uchodźcom z Syrii, ale najlepiej by działo się to jak najbliżej ich kraju. Jak uzasadnił, zwiększa to szanse na ich powrót do domów w przyszłości. Dlatego polski prezydent postuluje zwiększenie pomocy finansowej dla osób przebywających w tymczasowych obozach na przykład w Turcji. Te działania powinny być uzupełniane o skuteczną ochronę granic.