Musimy zjednoczyć wspólne proeuropejskie przekonania, realizując europejski mandat dotyczący projektów strukturalnych. To otwarta awangarda, większe ambicje niektórych partnerów, które nie wykluczają innych - oświadczył Macron, który uczestniczył w Rzymie w szczycie państw południowej Europy.

Reklama

Odnosząc się do idei Unii dwóch prędkości, zwrócił uwagę na istnienie strefy Schengen i strefy euro. Jesteśmy za Europą, która idzie naprzód, za potęgą ekonomiczną, socjalną i kulturalną, otwartą dla tych, którzy chcą razem podążać - stwierdził francuski prezydent.

Zwracając się do premiera Włoch, zapytał: Nie masz wrażenia, że Europa bez awangardy podsyca populizmy?. To z powodu porzucenia ambicji doprowadziliśmy do wzrostu populizmów - dodał Macron, odpowiadając na pytanie, czy Unia kilku prędkości nie podsyci takich tendencji. Potrzebujemy bardziej zjednoczonej Europy. Procesy zharmonizowania polityki ekonomicznej i fiskalnej pozwolą ograniczyć populizmy, bo one karmią się rzeczami, których nie można wytłumaczyć - ocenił prezydent Francji.

Jego zdaniem w Europie zabrakło ducha demokratycznego i solidarności w rozwiązywaniu kryzysu. Macron wyraził przekonanie, że bardziej suwerenna, zjednoczona i demokratyczna Europa zredukuje ekstremizmy, ruchy, które starają się doprowadzić do pęknięcia Europy i skłonić ku nacjonalizmom.

Reklama

Z kolei Gentiloni oświadczył: W 2018 roku musimy zrobić dalsze kroki naprzód. Mówiąc o dwóch prędkościach, rozwoju i integracji, premier Włoch opisał ten proces jako bardzo szerokie otwarcie wobec innych. Przyznał, że wobec zachodzących procesów niektóre kraje UE mogą czuć się wykluczone. Zapewnił zarazem: "Ale nikt nie jest z tego wykluczony". Gentiloni zastrzegł też, że tempa podążania naprzód nie może narzucać najwolniejszy wagon. Nasze oba kraje, razem z Niemcami, idą naprzód, bez żadnego zamykania wobec innych - zadeklarował szef włoskiego rządu.

Przywódcy Włoch i Francji mówili też na konferencji o kryzysie migracyjnym. Macron powiedział: Mocne zjawisko migracji utrzymuje się, a my musimy pamiętać o tym, że mężczyźni i kobiety dalej umierają w Afryce. Musimy udzielić na to strukturalnej odpowiedzi, wyjaśniając i uzgadniając zasady, by czynić to lepiej. Włochy i Francja ujednolicą systemy kontroli, azylu i odsyłania - ogłosił.

Gentiloni oświadczył zaś: Nie możemy obiecać obywatelom europejskim, że problem wielkich fal migracyjnych można rozwiązać natychmiast, za pomocą jakiejś cudownej recepty. Chodzi o to, by razem zarządzać tym problemem - wskazał. Musimy - wyjaśnił - przyjmować uchodźców, którzy mają prawo do azylu, musimy przyspieszyć procedury i przekształcić wielkie zjawisko migracji z Afryki z niekontrolowanego i nielegalnego w takie, którym można zarządzać, które jest bezpieczne oraz legalne. To zaś oznacza, że napływ ten musi się zmniejszyć, bo nie można nim zarządzać przy wielkiej liczbie migrantów - zastrzegł premier Włoch.

Reklama

Wyraził przekonanie, że żaden kraj Unii nie może uchylać się od odpowiedzialności i wniesienia swojego wkładu w rozwiązanie kryzysu migracyjnego. Nikt nie może unikać zasad solidarności i cywilizacji UE, nie tylko w kwestii uchodźców - powiedział Gentiloni.