Według niego wzrost ten był szczególnie dostrzegalny w silnie dotkniętej pandemią koronawirusa Saksonii, gdzie w 50. tygodniu 2020 roku liczba zgonów przekroczyła czteroletnią średnią aż o 88 proc., jak również w Turyngii (35 proc.) i Brandenburgii (34 proc.).

Reklama

W 49. tygodniu ubiegłego roku ogólnoniemiecka liczba zgonów przewyższyła czteroletnią średnią o 18 proc.

Zmiany w strukturze wiekowej

Od początku października z tygodnia na tydzień notuje się w Niemczech coraz więcej przypadków śmiertelnych wśród osób z potwierdzoną infekcją koronawirusową. Według nadzorującego walkę z epidemią Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie w 50. tygodniu zmarło 3595 takich osób, czyli o 598 więcej niż tydzień wcześniej.

Reklama

Jak zaznacza Destatis, do wzrostu liczby zgonów mogły się także przyczynić zmiany w strukturze wiekowej społeczeństwa. Nie wyklucza się również, że dodatkowym efektem przedsięwzięć na rzecz zwalczania epidemii było zmniejszenie śmiertelności z powodu innych chorób zakaźnych. Z samych danych liczbowych na temat zgonów nie da się wyciągnąć żadnych wniosków co do częstotliwości występowania ich poszczególnych przyczyn.