Wywodząca się z Duńskiej Partii Liberalnej (Venstre) Stojberg broniła się podczas debaty w parlamencie, powołując się na dobro młodych kobiet. "Walczyłam o te dziewczyny. Wówczas obawiano się, że w ośrodkach dla imigrantów zawartych zostanie wiele małżeństw z udziałem dzieci" - tłumaczyła. Przeciwko minister imigracji i integracji w latach 2015-19 świadczą ekspertyzy wskazujące, że kontrowersyjna instrukcja była sprzeczna z duńskim prawem i międzynarodowymi konwencjami. Wykazano, że decyzja o rozdzieleniu każdej z 23 par powinna być rozpatrywana indywidualnie. Sprawę zapoczątkowała skarga pary z Syrii, skierowana do duńskiego rzecznika praw obywatelskich. Parlamentarna komisja stwierdziła ponadto, że Stojberg "wielokrotnie przekazywała Folketingowi (izbie parlamentu) nieprawdziwe informacje".

Reklama

Skrajna prawica była przeciw wnioskowi

Za postawieniem polityk przed sądem głosowała większość parlamentarna, rządzący Danią socjaldemokraci, mniejsze partie lewicowe oraz większość jej własnego ugrupowania. Wniosku nie poparł m.in. były premier Lars Lokke Rasmussen, który w grudniu odszedł z Venstre i został parlamentarzystą niezrzeszonym. Przeciwko oskarżeniu Stojberg głosowała prawica, w tym przeciwna imigrantom Duńska Partia Ludowa, w przeszłości wspierająca mniejszościowe rządy Venstre.

Do grudnia Stojberg była wiceprzewodniczącą Venstre, ale w związku z przygotowywanym wobec niej oskarżeniem ogłosiła, że straciła zaufanie do szefa partii. Ugrupowaniu, które miało w ostatnich latach liberalno-konserwatywny profil i jest obecnie największą partią opozycyjną, grozi rozpad.

Kontrowersyjne pomysły Stojberg

Innymi budzącymi kontrowersje w Danii pomysłami Stojberg na stanowisku ministra był nakaz konfiskaty biżuterii imigrantom, a także zsyłanie na jedną z duńskich wysp cudzoziemców, którzy mają zostać deportowani. Polityka ta została zarzucona po dojściu do władzy socjaldemokracji w 2019 roku.

Sprawa przeciwko Stojberg będzie dopiero drugą od 100 lat i szóstym w historii Danii oskarżeniem ministra do specjalnego sądu Rigsret, Najwyższego Trybunału Królestwa Danii (Trybunału Stanu). Ten organ konstytucyjny składa się z 15 sędziów Sądu Najwyższego wybieranych przez parlament na różne kadencje.