Żdanow, który jest dyrektorem Fundacji Walki z Korupcją (FBK), oznajmił, że organizacja ta może przestać istnieć jako podmiot prawny, ale jej działalność będzie kontynuowana.

Reklama

Postępowanie karne

Wcześniej w czwartek Żdanow i kolejny współpracownik opozycjonisty Leonid Wołkow poinformowali, że przeciwko nim oraz Nawalnemu wszczęto nowe postępowanie karne, dotyczące "założenia organizacji społecznej zagrażającej prawom obywateli".

W komentarzu na stronie internetowej Navalny.com wskazano, że informacje o nowym postępowaniu, wszczętym 4 lutego 2021 roku, zawierają materiały, dotyczące uznania struktur Nawalnego za organizacje ekstremistyczne. W aktach sprawy jest fragment, z którego wynika, że Nawalny, Wołkow i Żdanow mają status podejrzanych w tym nowym postępowaniu karnym.

Reklama

Leonid Wołkow, który przebywa za granicą, kieruje siecią regionalnych sztabów opozycjonisty. Nawalny został na początku roku skazany na 2,5 roku kolonii karnej i jest w zakładzie karnym w centralnej Rosji.

Wniosek prokuratury o uznanie założonej przez Nawalnego Fundacji Walki z Korupcją (FBK) za organizację ekstremistyczną sąd w Moskwie rozpatrzy w maju.