Biedroń jest pierwszym Polakiem wybranym na to stanowisko.

Reklama

"Zwieńczenie 20-letniej walki"

Reklama

"Ogromny zaszczyt i odpowiedzialność. Jest to zwieńczenie mojej dwudziestoletniej walki o prawa kobiet i równouprawnienie i zapewniam, że zrobię wszystko, aby równość płci w Europe wreszcie stała się rzeczywistością" - podkreślił eurodeputowany w komunikacie.

"To nie przypadek, że kiedy PIS próbuje ubezwłasnowolnić kobiety w Polsce, przewodniczącym Komisji FEMM zostaje przedstawiciel polskiej postępowej opozycji. Nie zaprzestanę walki o to, żeby Polki miały takie same prawa jak Belgijki, Francuzki czy Niemki. Żyjemy w zjednoczonej Europie i wielką niesprawiedliwością jest, że w Polsce kobiety nadal nie mogą korzystać ze swoich praw" - dodał Biedroń.

Czym jest komisja FEMM?

Komisja FEMM zajmuje się "kwestiami dotyczącymi zwalczania przemocy wobec kobiet, luki płacowej i emerytalnej, niedostateczną reprezentacją kobiet w procesach decyzyjnych, a także prawami w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego". Walczy również o to, aby "aspekt płci był uwzględniany we wszystkich obszarach polityki UE oraz aby równouprawnienie płci stało się priorytetem w UE".

W ramach dotychczasowych prac w komisji FEMM Biedroń był m.in. autorem rezolucji dotyczących aborcji w Polsce. Zajmował się również zwalczeniem przemocy, cyberprzemocą, budżetem i kwestiami praw podstawowych w UE.

Robert Biedroń, do tej pory wiceprzewodniczący komisji, zastąpił austriacką posłankę Evelyn Regner (S&D), która przewodniczyła FEMM od lipca 2019 r.