- W ramach częściowej mobilizacji zostaną powołane kategorie obywateli niezbędnych do wykonywania zadań. Są to oczywiście strzelcy, czołgiści, kierowcy, mechanicy-kierowcy - wyjaśnił przedstawiciel rosyjskiego sztabu.

Reklama

Według niego jednym z głównych kryteriów powołań są doświadczenia wojskowe poborowych z rezerwy. Zaznaczył, że priorytetowe będą specjalności a nie stopnie wojskowe. Zaznaczył, że wzywani są zarówno oficerowie jak sierżanci i szeregowcy.

W pierwszym dniu częściowej mobilizacji do komisariatów wojskowych zgłosiło się około 10 tysięcy obywateli.