W głosowaniu nad rosyjską rezolucją Moskwę poparły jedynie Chiny. USA, Wielka Brytania i Francja zagłosowały przeciwko jej przyjęciu, a 10 pozostałych, niestałych członków Rady wstrzymało się od głosu. Rezolucja nie została przyjęta, ponieważ nie uzyskała minimalnej liczby dziewięciu głosów "tak" wymaganej do przyjęcia.

Reklama

Ukraina przy wsparciu USA prowadzi pracę nad bronią biologiczną?

Rosja rozesłała w ubiegłym tygodniu projekt rezolucji i liczący 310 stron dokument do członków Rady. Zawiera on twierdzenia, jakoby w laboratoriach biologicznych na Ukrainie przy wsparciu ministerstwa obrony USA prowadzone są prace nad bronią biologiczną, a także nad możliwością roznoszenia patogenów przez nietoperze i migrujące ptaki, pod pretekstem badań nad ochroną zdrowia publicznego - przypomniała AP.

Rozczarowanie Rosji

Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield oświadczyła, że twierdzenia Rosji są "absurdalne z wielu powodów, w tym dlatego, że takie wykorzystanie żywych stworzeń stanowiłyby takie samo zagrożenie dla kontynentu europejskiego i samej Ukrainy, jak dla każdego innego kraju". Zastępca ambasadora Rosji przy ONZ Dmitrij Polanski powiedział po głosowaniu, że rząd jego kraju jest "nadzwyczaj rozczarowany" wynikiem głosowania.

Associated Press podkreśla, że wynik głosowania odzwierciedlił ciągły sprzeciw i sceptycyzm Rady Bezpieczeństwa wobec działań Rosji od czasu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę 24 lutego. Z powodu przysługującego Rosji prawa weta Rada Bezpieczeństwa nie jest w stanie podjąć jakichkolwiek działań w odpowiedzi na rosyjską agresję.

Rada Bezpieczeństwa jest jednym z sześciu głównych organów ONZ. Składa się z pięciu stałych członków (USA, Chin, Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji) oraz 10 niestałych, wybieranych na dwa lata. Obecnie członkami niestałymi są: Albania, Brazylia, Gabon, Ghana, Indie, Irlandia, Kenia, Meksyk, Norwegia oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.