W latach 2005 i 2006 ponad 50 pacjentów ostrowskiej stacji zakaziło się żółtaczką typu C. Bezpośredni związek z zakażeniami miał brak nadzoru nad zabiegami i wykonywanie dializ bez zachowania niezbędnych reżimów sanitarnych. Sąd w Kaliszu uznał, że oskarżeni spowodowali zagrożenie epidemiologiczne.

Reklama

Sąd orzekł wobec nich dodatkowo kary zakazu wykonywania zawodu pielęgniarki przez pięć lat i zajmowania stanowisk kierowniczych przez lekarza na okres czterech lat. Wyroki są niższe od żądań prokuratury.

Wyrok nie jest prawomocny.