Rzecznik stołecznego ratusza Tomasz Andryszczyk twierdzi, że uchwalony w 2006 r., plan zagospodarowania przestrzennego nie sprawdził się, m.in. ze względu na zbyt małą wysokość proponowanej zabudowy. Została ona określona na 36 metrów. "Przez cztery lata od jego uchwalenia nie zgłosił się żaden inwestor, który chciałby zrobić cokolwiek w zgodzie z tym planem. Nikogo nie zmusi się do budowy w takim miejscu niskich budynków" - dodał. Jak ocenił, realne są szanse na uchwalenie nowego planu przez Radę Warszawy jeszcze w tym roku.

Reklama

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada budowę od strony ul. Emilii Plater trzech wysokich budynków. Dwa z nich - przy południowo-zachodnim narożniku PKiN, będą wyższe od PKiN; ich planowana wysokość to 233-245 m (wysokość Pałacu do wierzchołka iglicy to 230 m, a bez niej niecałe 168 m).

Trzeci budynek, najbliżej Parku Świętokrzyskiego, ma mieć wysokość 208-220 m. Dwa wysokie, ale niższe od poprzednich budowle mają powstać w drugiej linii zabudowy Al. Jerozolimskich, bliżej Pałacu. Jedna z nich ma być wysoka na 128-140 m, druga - bliżej ronda Dmowskiego - na 78-90 m. Najwyższe budynki będą schodkowo obniżać się od skrzyżowania ul. Emilii Plater i Al. Jerozolimskich.

Dzięki wysokości budynków i zwartej zabudowie gmach Pałacu przestanie dominować nad miastem.Według koncepcji opracowanej przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, niskie budynki - o wysokości 24-26 m - powstaną po południowej i wschodniej stronie PKiN. Zabudowa w tym rejonie ma nawiązać do wysokości już istniejących, przeciwległych pierzei Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej powstanie w północno-wschodnim narożniku Pl. Defilad. Gmach symetryczny do muzeum zaplanowano przy ul. Marszałkowskiej. Po jego wybudowaniu, przed głównym wejściem do Pałacu powstanie ma nowy miejski plac. W jego centralnej części pojawić ma się zespół fontann. Plac ma być miejscem organizacji imprez masowych.

Wzdłuż Al. Jerozolimskich projektanci zaplanowali bulwar nawiązujący do otwartej przestrzeni terenów kolejowych, znajdujących się tu przed 1939 r. Do przedwojennej siatki ulic w rejonie PKiN mają nawiązywać też nowe ulice - przedłużenie ul. Pankiewicza oraz ciągi piesze na przedłużeniu ulic Poznańskiej i Widok. Zniknąć mają pawilony wejściowe dworca "Warszawa-Śródmieście".Wzdłuż ulic otaczających Pl. Defilad, tj. Al. Jerozolimskich, Emilii Plater, Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, mają powstać ścieżki rowerowe. Pojawią się też nowe przejścia dla pieszych. Przez Marszałkowską będzie można przedostać się na wysokości ul. Złotej, przez Al. Jerozolimskie - na wysokości ul. Pankiewicza, trzy nowe przejścia pojawią się też na ul. Emilii Plater, m.in. na wysokości Sali Kongresowej. Na ul. Świętokrzyskiej nowe przejście prowadzić będzie do głównego wejścia do Parku Świętokrzyskiego. Przejścia na powierzchni pojawią się też na rondzie Dmowskiego, gdzie dziś trzeba korzystać z przejść podziemnych.

Znajdujący się po północnej stronie PKiN Park Świętokrzyski ma zostać zachowany i przedłużony do ul. Marszałkowskiej. Od Pl. Defilad zostanie oddzielony nową ulicą, przy której pojawi się ogród zimowy z dworcem rowerowym.

Do 16 sierpnia nowy projekt zagospodarowania terenu wokół Pałacu będzie wyłożony w Pałacu do publicznego wglądu. Można się z nim zapoznać na XIII piętrze od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16. W czwartek, w sali Rudniewa na IV piętrze PKiN odbędzie się publiczna dyskusja na temat nowych pomysłów na zabudowę wokół Pałacu.

W czwartek mija 55 lat od oddania Pałacu Kultury i Nauki do użytku. Wzniesiony jako "dar narodu radzieckiego dla Polski", przez warszawiaków potocznie nazywany Pekinem, w 2007 roku został wpisany do rejestru zabytków.