W ubiegłym roku podczas Charytatywnego Balu Dziennikarzy udało się zebrać ok. 240 tys. zł. Pieniądze zostały przeznaczone na wsparcie rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka w najuboższych rejonach Polski.

Reklama

W 2011 r. całkowity dochód z Balu zostanie przekazany na dożywianie dzieci w szkołach z terenów najbardziej dotkniętych powodzią. Fundacja Charytatywny Bal Dziennikarzy współpracuje w tej sprawie z Polską Akcją Humanitarną. Z informacji PAH wynika, że w sumie na terenach popowodziowych wsparcia finansowego na zapewnienie uczniom posiłków potrzebuje ok. 200 szkół.

Jak podkreślają organizatorzy Balu, obiad w szkole to na terenach popowodziowych często jedyny ciepły, pełnowartościowy posiłek w ciągu dnia. "Z informacji uzyskanych przez PAH wynika, że po zeszłorocznej powodzi poziom życia rodzin na terenach popowodziowych, zwłaszcza na wsi, drastycznie się obniżył. Całe rodziny straciły inwentarz, zasiewy, pasze, a zdegradowanych przez powódź pól nie można wciąż uprawiać. Potrzeba zapewnienia dzieciom ciepłych posiłków na tych terenach jest także sygnalizowana przez same szkoły" - informuje Fundacja.

"Wielu z naszych kolegów dziennikarzy relacjonowało wydarzenia związane z powodzią i często podkreślali tragiczną sytuację ludzi, którzy stracili dorobek całego życia. Dlatego nie mieliśmy wątpliwości, co do celu tegorocznej zbiórki pieniędzy" - mówi cytowana w poniedziałkowym komunikacie Fundacji Charytatywny Bal Dziennikarzy jej prezes Iwona Maruszak.

Charytatywny Bal Dziennikarzy organizowany jest od 1998 roku. Na Bal mogą przyjść tylko specjalnie zaproszeni goście - zaproszenia będą rozsyłane w najbliższych dniach. Co roku w Balu uczestniczy ok. 800 - 1000 gości - dziennikarzy, ludzi świata kultury, biznesu i polityki. W tym roku imprezę uświetni m.in. występ Macieja Maleńczuka z zespołem Psychodancing.

Organizatorem Balu jest Fundacja "Charytatywny Bal Dziennikarzy" założona w 1998 roku przez dziennikarzy z różnych mediów. Fundacja wspomaga zarówno placówki opieki zdrowotnej, jak i instytucje opieki społecznej, domy dziecka i organizacje osób niepełnosprawnych, związane z opieką nad dziećmi.

Przy okazji podejmowanych przez Fundację działań, takich jak coroczne bale, pikniki czy spektakle teatralne, np. "Kot w butach", grany przez dziennikarzy w warszawskim Teatrze Buffo, udało się dotąd zebrać łącznie ponad 2 mln zł. Wśród placówek, które otrzymały pomoc, były m.in.: Klinika Onkologii, Klinika Niemowlęca Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Profesora Antoniego Gębali w Lublinie, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Towarzystwo Nasz Dom, domy dziecka, a także dziesiątki innych szpitali i organizacji.