Już tylko 22 proc. ankietowanych wymienia Żydów, jako nację mającą wpływ na sytuację w Polsce. Osiem lat temu było to 43 proc.

Maleje też liczba osób, które nie chciały by mieć przedstawiciela narodu żydowskiego jako sąsiada. Wzrasta nasza sympatia do tej narodowości.

Polacy są pewniejsi siebie i zadowoleni z własnych sukcesów. Zmniejsza się więc poczucie zagrożenia i niechęć do innych nacji. Sprzyjają temu masowe wyjazdy zagraniczne i poznawanie wielokulturowych społeczeństw oraz edukacja - komentują sondaż socjologowie w "Gazecie Wyborczej".