Sąd Apelacyjny w Poznaniu przyznał w czwartek Kościołowi niespełna 4,7 mln zł, wcześniejszy wyrok dotyczył odszkodowania w wysokości 23 mln zł.

Reklama

W 1956 roku dwa budynki, w których mieszczą się obecnie dwie szkoły publiczne, zostały wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa. Decyzję tę za nieważną w 2007 roku uznał Minister Budownictwa, a następnie Wojewódzki i Naczelny Sąd Administracyjny.

Kuria domagała się 32 mln zł - równowartości 10-letniego czynszu za użytkowane budynki. Sąd w lipcu 2010 roku uznał, na podstawie wyceny biegłych, że wystarczająca będzie kwota 23 mln zł. W kwocie tej mieściło się odszkodowanie za utracony czynsz i 4,65 mln zł odszkodowania za grunty, które były przeznaczone na drogi.

W czwartek sąd apelacyjny obniżył odszkodowanie, uznając że odszkodowanie nie przysługuje za utracone korzyści, czyli potencjalne zyski z wynajmu budynków.

Jak powiedziała PAP rzeczniczka Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Elżbieta Fijałkowska, sąd wydając wyrok wziął pod uwagę uchwałę Sądu Najwyższego z marca tego roku. Uchwała ta stwierdza, kiedy przysługuje odszkodowanie za korzyści utracone wskutek wydania nieważnej, lub wydanej z naruszeniem prawa, decyzji administracyjnej.

"Wywłaszczenie tej nieruchomości nastąpiło przed wejściem w życie konstytucji w 2004 roku. Zgodnie z uchwałą SN, w takich sytuacjach osoby, które utraciły własność, mogą domagać się odszkodowania w granicach szkody rzeczywistej. Tutaj był to powrót tej nieruchomości, natomiast proces dotyczył czynszu, który archidiecezja mogłaby uzyskać, gdyby dysponowała nieruchomością. Sąd oddalił to powództwo" - powiedziała Fijałkowska.

ReklamaJak dodała, jednocześnie sąd uznał za zasadny wyrok sądu okręgowego w odniesieniu do kwoty odszkodowania za grunty przejęte pod drogi.

Wyroku sądu nie chciał komentować rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej w Poznaniu ks. Maciej Szczepaniak. "Każde pieniądze, które będą przyznawane archidiecezji ze wszystkich procesów, będą spożytkowane na szkolnictwo i na działalność charytatywną" - zapewnił.

Wyrok jest prawomocny. Archidiecezji przysługuje jeszcze skarga kasacyjna.