Zwróciłem się już do ministra o ich powołania. Komendant Gajewski z Gdańska będzie pierwszym zastępcą do spraw prewencji - powiedział komendant główny policji MarekDziałoszyński. Letkiewicz ma z kolei nadzorować logistykę (obecnie odpowiada za nią Andrzej Trela).

Reklama

Komendant główny nie chciał ujawniać, kto obejmie stanowisko wicekomendanta odpowiedzialnego za pion kryminalny (obecnie funkcję tę pełni Kazimierz Szwajcowski). Zaznaczył jedynie, że wniosek w tej sprawie skieruje do szefa MSW Jacka Cichockiego jeszcze w środę. Przyznał, że rozpatrywany na to stanowisko jest m.in. małopolski komendant wojewódzki Andrzej Rokita.

Poinformował, że obowiązki komendantów wojewódzkich, którzy zajmą stanowiska wiceszefów policji, pełnić będą na razie ich pierwsi zastępcy.

Pytany o ewentualne zmiany personalnej w samej Komendzie Głównej Policji, nadinsp. Działoszyński powiedział, że jest na to jeszcze przedwcześnie. Najpierw przeprowadzimy analizę związaną również z przemodelowaniem KGP. Jak sobie dookreślimy zakres zadań i kompetencji poszczególnych dyrektorów, to będziemy mogli stwierdzić, czy są konieczne jakieś zmiany - dodał.

Nadinsp. Działoszyński w poniedziałek przejął obowiązki komendanta głównego policji, zastępując na tym stanowisku gen. insp. Andrzeja Matejuka.

Inspektor Arkadiusz Letkiewicz od 1996 roku pracuje w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W roku 2000 uzyskał na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie stopień naukowy doktora w zakresie nauk o zarządzaniu. Od 2001 roku pełnił funkcje m.in. kierownika zakładu organizacji i zarządzania, a także zastępcy dyrektora Instytutu Kształcenia Kadr Kierowniczych.

Jest autorem wielu publikacji z zakresu zarządzania policją. Współorganizował "Studium zarządzania" - pierwszy w policji kurs menedżerski dla kadry kierowniczej i rezerwy kadrowej policji.

Od grudnia 2005 do października 2006 r. był zastępcą komendanta Szkoły Policji w Słupsku. Następnie został prorektorem do spraw studiów i badań Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W czerwcu 2008 roku uzyskał na Akademii Obrony Narodowej stopień naukowy doktora habilitowanego o specjalności kierowanie organizacjami. Od sierpnia 2008 roku jest komendantem-rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Dotychczasowy komendant wojewódzki policji w Gdańsku nadinsp. Krzysztof Gajewski pracę w milicji rozpoczął w 1983 roku w Sekcji Operacyjno-Dochodzeniowej Komisariatu III MO w Gdańsku. Osiem lat później został mianowany naczelnikiem Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Rejonowej Policji Gdańsk-Południe. Następnie mianowano go zastępcą komendanta tej jednostki, a w 1994 roku - w wyniku reorganizacji, został zastępcą komendanta rejonowego policji w Gdańsku.

W 1999 roku Gajewski został komendantem miejskim gdańskiej policji. W lutym 2006 roku powołano go na stanowisko komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy, a w październiku 2010 roku zajął to samo stanowisko w Gdańsku.

Jest absolwentem politologii na Uniwersytecie Gdańskim. W 1988 roku ukończył Szkołę Oficerską w Szczytnie. Był też słuchaczem Szkoły Inspektorów Policji we Francji, przeszedł również staże zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Muenster oraz na Uniwersytecie Stanowym Huntsville w Teksasie w USA.