Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego omawiany będzie projekt utworzenia międzyresortowego zespołu do spraw współpracy ze strażami gminnymi (miejskimi). To kolejny krok w kierunku przekształcenia straży miejskich i gminnych w policję municypalną.

Reklama

Projekt pod obrady wniosło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W skład zespołu wejdą przedstawiciele rządu, samorządowcy, a także komendant główny policji i przedstawiciele straży miejskich. Impulsem do powołania zespołu były m.in. prace nad projektem ustawy dotyczącym policji miejskiej - przyznaje komendant krakowskiej straży miejskiej Janusz Wiaterek.

Zespół miałby opiniować projekt przekształcający straże w policje samorządowe o szerszych uprawnieniach (m.in. z łatwiejszym dostępem do broni palnej czy możliwością prowadzenia obserwacji). Sprawę opisywaliśmy w DGP pod koniec maja. Zmiany miałyby dotyczyć początkowo komend z dwunastu największych miast.

Projekt ma ciche wsparcie prezydentów miast. Teraz jest już na ukończeniu, a wkrótce zajmą się nim prawnicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego. 1 – 3 sierpnia w Gdańsku spotkają się przedstawiciele środowisk straży miejskich pracujący nad projektem ustawy.