Polakom dalej do Brukseli - wynika z badania CBOS. W ciągu dwóch ostatnich miesięcy, odsetek zwolenników obecności naszego kraju we wspólnocie zmalał o 5 procent. Teraz z obecności Polski w Unii Europejskiej cieszy się 73 procent naszych rodaków. Jednocześnie wzrosła liczba przeciwników członkostwa. Wskaźnik skoczył z 15 do 19 procent.

Reklama

Poza tym, w ciągu ostatnich czterech lat, pogorszyły się opinie o działalności głównych instytucji unijnych. Parlament Europejski pozytywnie ocenia 48 procent badanych, którzy słyszeli o tej instytucji. To oznacza spadek o 15 procent. Podobnie kształtują się opinie o pracy Komisji Europejskiej.

Polacy rzadziej niż 4 lata temu identyfikują się z Europą. 60 procent badanych deklaruje, że uważa się wyłącznie za Polaków. To oznacza 8 procentowy wzrost. Ankietowani twierdzą też w większości, że największy wpływ na politykę Unii Europejskiej mają rządy najsilniejszych państw unijnych. Taki pogląd wyznaje 73 procent społeczeństwa. 3 procent wskazało w tym kontekście obywateli Unii. Badania przeprowadzono na kilka dni przed 9 rocznicą akcesji Polski do Unii Europejskiej (01.05). Odbyło się w dniach 4 - 10 kwietnia, na losowej grupie 1150 dorosłych Polaków.