Caritas w odpowiedzi na dramat rodzin z Jankowa Przygodzkiego ogłasza zbiórkę funduszy. Zebrane środki zostaną rozdysponowane przez Caritas Diecezji Kaliskiej po rozpoznaniu potrzeb poszkodowanych.

Reklama

Od dziś datki dla rodzin z Jankowa można wpłacać na konta Caritas Polska i Caritas Diecezji Kaliskiej z dopiskiem "pożar w Jankowie".