Europejscy "średniacy"

Reklama

Z zestawienia przygotowanego dla europejskich krajów przez kanadyjskie Centrum Uzależnień i Zdrowia Psychicznego wynika, że Polaków trudno uznać za największych pijaków w Europie, i to zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Polki nie mieszczą się nawet w pierwszej dziesiątce krajów z najwyższym odsetkiem kobiet uzależnionych od alkoholu, a Polacy wchodzą do niej na ostatnim miejscu.

Najwięcej uzależnionych od alkoholu mężczyzn jest na Węgrzech i w Rosji. W tych krajach problem z napojami wyskokowymi ma prawie co piąty przedstawiciel płci brzydkiej. Spory odsetek uzależnionych występuje także w republikach nadbałtyckich i w Skandynawii. Co ciekawe, z zestawienia wynika, że problem praktycznie nie istnieje we Włoszech.

Jeśli zaś idzie o kobiety, to niechlubną pierwszą pozycję w zestawieniu zajmuje Rosja, gdzie uzależnionych od alkoholu jest 3,9 proc., a więc niewiele ponad 2 mln pań. Tuż za nimi plasują się Brytyjki, spośród których prawie 0,7 mln ma alkoholowy problem. Następne w kolejności są Norweżki i Węgierki.

200 tys. Polek i ponad milion Polaków. A może mniej?

Nieco inaczej wygląda to w wartościach bezwzględnych. 8,4 proc. uzależnionych mężczyzn przedkłada się bowiem na nieco ponad milion Polaków. To tak, jakby całe województwo opolskie zaczęło codziennie zaglądać do kieliszka. Z tej perspektywy więcej uzależnionych mężczyzn jest tylko w Rosji, Anglii i Niemczech, a we Francji zjawisko ilościowo kształtuje się na podobnym poziomie.

Reklama

Warto jednak nadmienić, że polskie źródła zazwyczaj szacują liczbę osób uzależnionych od alkoholu na niższą. Na przykład we wstępie do sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi za 2011 r. przygotowywanym przez Ministerstwo Zdrowia czytamy, że szacunkowa liczba osób uzależnionych od alkoholu wynosi 600 tys. Przy czym nie jest ona równa liczbie poddających się leczeniu. I tak w sprawozdaniu czytamy, że w 2010 r. w placówkach leczenia uzależnienia do alkoholu zarejestrowanych było 233 tys. osób z rozpoznaniem zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu oraz 37,2 tys. członków rodzin, czyli tzw. osób współuzależnionych. Ogółem wartość umów zawartych z placówkami leczącymi uzależnienie od alkoholu wyceniono w 2011 r. na 341,6 mln zł.

Nie ilość, a jakość...

Jednak zdaniem wielu ekspertów, statystyka ilościowa nie jest w pełni miarodajna. Poza tym, ilu mieszkańców danego kraju pije, istotne jest, jak pije. Dobrze obrazują to dane z Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie kolejno 20 i 32 proc. badanych przyznało, że pije raz w tygodniu, ale za to porządnie. O tym, czym to się kończy, pisaliśmy tutaj >>>

CZYTAJ TAKŻE: Najwięcej piliśmy za "Solidarności". RAPORT o alkoholu w Polsce >>>

Alkoholizm wśród kobiet

Kraj / proc. udział osób uzależnionych od alkoholu / liczba osób uzależnionych od alkoholu

Rosja 3,9 2104800
Anglia 3,6 683300
Norwegia 3,5 50000
Węgry 3,4 114800
Szwecja 3,3 91200
Austria 2,5 66800
Irlandia 2 26600
Słowenia 2 13200
Belgia 1,9 51800
Dania 1,9 32300
Finlandia 1,9 31400
Litwa 1,9 21600
Portugalia 1,7 58600
Cypr 1,6 4400
Łotwa 1,6 12400
Polska 1,6 205500
Szwajcaria 1,6 39300
Francja 1,5 284700
Grecja 1,5 52400
Bułgaria 1,4 35900
Niemcy 1,3 338900
Słowacja 1,1 20200
Islandia 1 910
Czechy 0,8 27600
Malta 0,8 1000
Rumunia 0,7 50000
Włochy 0,5 93600
Holandia 0,5 26000
Luksemburg 0,4 2000
Hiszpania 0,2 28410

Alkoholizm wśród mężczyzn

Kraj / proc. udział osób uzależnionych od alkoholu / liczba osób uzależnionych od alkoholu

Węgry 18,3 598600
Rosja 18 8888700
Estonia 11 45400
Norwegia 10,5 154500
Słowenia 10,5 71300
Słowacja 10,2 184800
Litwa 9,9 104200
Anglia 9,3 1745500
Łotwa 8,4 60300
Polska 8,4 1058200
Szwajcaria 8,1 194300
Szwecja 7,7 219400
Austria 7,5 204800
Finlandia 7,2 121500
Irlandia 6,4 86100
Portugalia 5,6 187700
Belgia 5,4 177100
Niemcy 5,4 1445000
Luksemburg 5,4 8000
Cypr 5,3 13800
Francja 5,3 1001700
Czechy 5 173400
Dania 4,8 83000
Grecja 4,8 173800
Islandia 3,3 3100
Malta 2,8 3800
Rumunia 2,2 155000
Hiszpania 1,2 173600
Holandia 1 53100
Włochy 0,8 149800

Dane pochodzą z: Juergen Rehm, Kelvin D. Shield: „Spożycie alkoholu, uzależnienie od alkoholu i związane z tym choroby w Europie”, Centrum Uzależnień i Zdrowia Psychicznego, 2012, Kanada