Zespół przybliżał opinii publicznej przyczyny katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku, w której zginął prezydent Lech Kaczyński i 95 innych osób, zawarte w raporcie tak zwanej Komisji Millera. Do zadań Zespołu należało też analizowanie innych niż ustalone w raporcie hipotez na temat przyczyn katastrofy.

Reklama

Jak powiedział Maciej Lasek, zespół odnotował ponad 100 takich hipotez, ale żadna z nich nie była oparta na materiale dowodowym. Także zorganizowany przez Prawo i Sprawiedliwość parlamentarny Zespół do spraw katastrofy smoleńskiej nie przedstawił żadnych dowodów na głoszone przez siebie tezy.

Zespół Laska publikował na stronie internetowej faktysmolensk.gov.pl teksty, zdjęcia i filmy, objaśniające kwestie związane z przyczynami katastrofy. Odpowiadał też na pytania dziennikarzy, parlamentarzystów, naukowców i instytucji.

Reklama

W związku ze znacznym zmniejszeniem się ilości informacji pozostających w sprzeczności z Raportem Końcowym Komisji Millera, zasadnym jest zakończenie prac Zespołu - powiedział Maciej Lasek. Dodał jednak, że rozwiązanie Zespołu w dotychczasowej formie nie oznacza końca jego działalności.

Jeśli będą się pojawiać niepoparte żadnymi dowodami tezy na temat przyczyn katastrofy, będziemy starali się je prostować - zapowiedział były szef Zespołu.