Zmagający się ze smogiem Kraków bije na alarm. Prognozy na środę są dla stolicy małopolski na tyle niepokojące, że urzędnicy zdecydowali się wystosować oficjalne ostrzeżenie. Ostatecznie informację o ewentualnym przekroczeniu stężenia szkodliwych pyłów CZK potwierdzi jutro między 8 a 9 rano. Jeśli prognozy nie ulegną poprawie, wówczas osoby do 25. roku życia, w podeszłym wieku lub palące papierosy, powinny darować sobie dłuższe spacery czy uprawianie sportu w plenerze.

Reklama

Nastroje stara się tonować Witold Śmiałek, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. jakości powietrza. Zwraca uwagę, że Kraków jako jedyne miasto w Polsce ma tak szczegółowo opracowane procedury wczesnego reagowania, a podjęte działania to dmuchanie na zimne.

Na podstawie prognozy jakości powietrza IMGW dla Krakowa na kolejny dzień, informujemy wyprzedzająco o prawdopodobieństwie przekroczenia dopuszczalnego poziomu średniego dobowego stężenia pyłów PM10, czyli 50 mikrogramów na metr sześcienny, na znacznym obszarze miasta. Jeśli w dniu kolejnym zarejestrowany zostanie średni poziom stężeń przekraczający poziom 150 mikrogramów, mierzony na wszystkich stacjach WIOŚ zlokalizowanych w Krakowie w godzinach między 1 a 8 rano, wówczas podejmiemy działania o charakterze ostrzegawczym, m.in. roześlemy drogą sms-ową i mailową ostrzeżenia o konieczności wdrożenia działań ochronnych dla mieszkańców oraz szkół, przedszkoli, szpitali i innych placówek publicznych - wyjaśnia Witold Śmiałek.

Krakowianie powoli zaczynają się chyba przyzwyczajać do coraz bardziej doskwierającej im sytuacji. - W samym październiku podobnych ostrzeżeń rozesłaliśmy siedem, na szczęście żadne z nich wymagało podjęcia dalszych interwencji - mówi Witold Śmiałek.

Co radzi mieszkańcom Centrum Zarządzania Kryzysowego w sytuacji przekroczenia poziomu stężenia pyłów?
Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

- unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;

- ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;

- osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.


Z problemem smogu zmaga się już nie tylko Kraków. Dziś konferencję w podobnym temacie zwołał burmistrz Zakopanego Leszek Dorula. Miasto szczególnie jest narażone na problem jakości powietrza w szczycie sezonu grzewczego (w okresie noworocznym i podczas ferii). Walki o czystsze powietrze nie ułatwia fakt, że Zakopane położone jest w kotlinie górskiej, co powoduje, że smog zalega nad miastem.

Bez pomocy państwa samorządy nie są w stanie zlikwidować problemu nieczystego powietrza. Bez programu przygotowanego dla wszystkich samorządów w Polsce władze lokalne z tym problemem mogą sobie nie poradzić - mówił dziś burmistrz Zakopanego.

W przypadku stolicy Tatr w grę wchodzą także pieniądze - a konkretnie wpływy z opłaty klimatycznej, jaką Zakopane pobiera od turystów. Coraz więcej osób podważa zasadność takiej opłaty, skoro musi wdychać zanieczyszczenia. W przyszłym miesiącu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie ma rozpocząć się proces w sprawie pobierania opłaty w Zakopanem. Skargę złożyło kilku turystów.

Wkrótce restrykcyjne przepisy antysmogowe zaczną obowiązywać w całym woj. małopolskim. Sejmik województwa przygotowuje aktualizację programu ochrony powietrza. Aktualnie trwają konsultacje dokumentu, których efekt poznamy 30 listopada. Jak informują władze regionu, jednym z najważniejszych założeń programu jest wprowadzenie uchwały antysmogowej dla obszaru całego województwa, która wprowadzi m.in. ograniczenia stosowania urządzeń grzewczych niespełniających określonych wymaga