Postanowienie NSA w tej sprawie jest prawomocne - poinformował PAP mec. Krzysztof Wąsowski, który w sprawie reprezentował Prezesa Rady Ministrów. Jak dodał NSA wydał orzeczenie w tej sprawie we wtorek.

Skargę na nieopublikowanie przez premier Beatę Szydło wyroku TK z 9 marca zeszłego roku złożyła w czerwcu 2016 r. Partia Razem.

Reklama

W sierpniu 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił tę skargę - uznał, iż nie jest ona dopuszczalna.

Według WSA czynności kontrolowane przez sąd administracyjny powinny być podejmowane wyłącznie w sprawach indywidualnych, zaś czynność opublikowania wyroku TK taką nie była, tzn. kwestia nieopublikowania wyroku nie dotyczyła bezpośrednio Partii Razem.

Ponadto - zdaniem WSA - nie można było także przyjąć, że publikacja wyroku TK jest działalnością z zakresu administracji publicznej, więc sprawa w związku z tym w ogóle nie podległa sądom administracyjnym.

Mec. Wąsowski powiedział, że w uzasadnieniu NSA nie podzielił poglądu WSA i uznał, że w sprawie chodziło o działanie z zakresu administracji publicznej - więc teoretycznie sprawa mogłaby podlegać sądom administracyjnym. Rozstrzygające dla oddalenia skargi kasacyjnej było jednak uznanie przez NSA argumentu WSA o tym, że bezczynność organu może "odnosić się tylko do konkretnego adresata w konkretnej indywidualnej sprawie", czyli np. skargi jakiejś partii na decyzję bezpośrednio jej dotyczącą, czyli np. odmowę zgromadzenia.

W lutym Prokuratura Okręgowa Warszawa–Praga umorzyła śledztwo ws. niedopełnienia od 9 marca 2016 r. do 10 lutego 2017 r. obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych: prezesa Rady Ministrów, ministra-członka Rady Ministrów oraz prezesa i pracowników Rządowego Centrum Legislacji, poprzez zaniechanie niezwłocznej publikacji orzeczeń TK - m.in. z 9 marca 2016 r.

Reklama

Prokuratura uznała wtedy, że zaniechanie publikacji orzeczeń "było działaniem podyktowanym ochroną interesu publicznego, wyrażającym się w niedopuszczeniu do wprowadzenia do obrotu prawnego rozstrzygnięć sprzecznych z obowiązującym porządkiem prawnym".

Wyroki TK z 9 marca i z 11 sierpnia ub.r. o wcześniejszych nowelach czy ustawach o TK autorstwa PiS nie zostały wydrukowane. Ich druku odmówił rząd, powołując się na złamanie prawa przy ich wydaniu przez TK.