RPD odniósł się do projektu rozporządzenia przygotowanego przez MSWiA ws. sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców. W propozycji znalazł się zapis, który pozwala na "alternatywne wyposażenie" okien zamontowanych w pokojach dla cudzoziemców. Chodzi m.in. o możliwość zainstalowania na zewnątrz okien takich pomieszczeń krat z prętów lub płaskowników.

Reklama

Na stronie RPD opublikowano pismo Marka Michalaka, w którym zwrócił się on z prośbą do szefa MSWiA o rozważenie rezygnacji z proponowanego rozwiązania "umożliwiającego instalowanie krat z prętów lub płaskowników w oknach pokoi dla cudzoziemców - przynajmniej w przypadku strzeżonych ośrodków, w których mógłby być umieszczane dzieci".

Zdaniem rzecznika propozycja przywrócenia możliwości instalowania krat w oknach pokoi dla cudzoziemców jest krokiem wstecz; z rozwiązania tego zrezygnowano bowiem w 2015 r. "Dzieciom umieszczonym w strzeżonych ośrodkach bardzo trudno jest zrozumieć, dlaczego trafiły do tych placówek i z jakich powodów są w ten sposób +karane+ przez polskie władze. Obecność krat w oknach pokoi mieszkalnych jedynie wzmocniłaby tego rodzaju odbiór przez dzieci ich pobytu w ośrodku zamkniętym" – napisał w piśmie do szefa MSWiA.

RPD apeluje także o rezygnację z możliwości umieszczania rodzin z dziećmi w kontenerach mieszkalnych. "Lokowanie pomieszczeń mieszkalnych strzeżonych ośrodków w kontenerach, których okna byłyby od zewnątrz zabezpieczane kratami, ponadto na terenie otoczonym ogrodzeniem zwieńczonym drutem kolczastym, bez wątpienia dodatkowo poważnie dramatyzowałoby przebywające w nich dzieci" - ocenił propozycję Michalak.

Projekt rozporządzenia zakłada, że pokoje dla cudzoziemców, umywalnie i ustępy mogą być zlokalizowane w kontenerach. "Wprowadzenie przedmiotowej regulacji wynika z obecnej sytuacji migracyjnej Europy. Masowy napływ uchodźców i migrantów do krajów europejskich basenu Morza Śródziemnego stanowi konieczność podjęcia prac legislacyjnych w zakresie zmian przepisów regulujących warunki pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku, w tym również zapewnienia dodatkowych pokoi dla cudzoziemców w przypadku masowego napływu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w uzasadnieniu projektu MSWiA.