Procedura ta wynika z ustawy o Statusie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z art. 18, wygaśnięcie mandatu sędziego przed upływem kadencji następuje między innymi w przypadku śmierci. Prezes Trybunału przekazuje wtedy niezwłocznie Marszałkowi Sejmu postanowienie lub uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału.
Zasady wyboru nowego sędziego TK oraz związane z nim terminy procedowania określa z kolei Regulamin Sejmu.

Reklama

Zgodnie z jego zapisami, wnioski w sprawie wyboru przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego mogą zgłaszać Prezydium Sejmu albo co najmniej 50 posłów. Uprawnione podmioty mają na to 21 dni od odwołania lub wygaśnięcia mandatu sędziego. Poddanie pod głosowanie wniosków w sprawie wyboru przez Sejm nie może jednak odbyć się wcześniej niż siódmego dnia od dnia doręczenia posłom druku zawierającego kandydatury (chyba że Sejm postanowi inaczej). Oznacza to, że do wyboru nowego sędziego TK dojdzie najwcześniej we wrześniu (posiedzenie 12-15 września), gdyż ostatnie przedurlopowe posiedzenie Sejmu odbywać będzie się w dniach 18-20 lipca 2017.