Celem prowadzonego przez Lasy Państwowe projektu jest zwiększenie pochłaniania dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych przez lasy w efekcie działań dodatkowych w leśnictwie. Ma to się przyczynić do kompensowania wzrostu CO2 powodowanego rozwojem gospodarczym. W ramach projektu, w różnych rejonach Polski wytypowano 26 nadleśnictw o łącznej powierzchni LGW kilkunastu tys. ha.

Reklama

Szef resortu środowiska był w środę gościem Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Pol-Eco System. Wziął udział w panelu "Polski pomysł na neutralność klimatyczną – leśne gospodarstwa węglowe".

Europa i świat powinny być zainteresowane tym projektem. Porozumienie paryskie odwołuje się do dwóch działań, które mają zmniejszyć koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze: do redukcji emisji, m.in. poprzez stosowanie nowych technologii czy wykorzystywanie OZE, oraz do wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery. Pochłanianie jest tak samo ważne, jak redukcja emisji. Należy pamiętać, że Porozumienie paryskie zakłada nie dekarbonizację, ale neutralność klimatyczną. Mamy więc dążyć do tego, żeby tyle samo pochłaniać, ile wyemitowano. W tym zakresie rola lasów jest przeogromna – powiedział minister.

Szyszko podkreślił, że prowadzące projekt Lasy Państwowe wiedzą, jak przyspieszać proces akumulacji dwutlenku węgla i dysponują rezultatami wieloletnich badań naukowych w tym zakresie.

Ta polska myśl, przekuta w tej chwili w farmy węglowe, jest typowym przykładem dla świata, że możemy to robić nie tylko u siebie, ale i w innych państwach. Zapraszamy innych do współpracy, pomożemy światu w tym zakresie – podkreślił.

Minister środowiska uważa, że polskimi rozwiązaniami powinny być zainteresowane kraje przede wszystkim spoza Europy.

Nie ulega wątpliwości, że państwom UE, zwłaszcza Piętnastki, zależy na skoncentrowaniu się głównie na redukcji emisji. Jest tak dlatego, że one nie mają własnych zasobów energetycznych, ale mają technologie. My jesteśmy krajem, który posiada zasoby energetyczne, posiada sukcesy w zakresie redukcji, równocześnie mamy świetnie zorganizowane lasy i dobre zasoby geotermalne – powiedział.

Jan Szyszko zaznaczył, że Polska jest przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, rozumianej jako wzrost gospodarczy powiązany z redukcją emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Reklama

Mamy ogromne możliwości: coraz lepsze technologie w zakresie spalania, coraz większy udział odnawialnych źródeł energii, a to, co spalimy pochłaniają lasy – powiedział.

Koordynator projektu LGW Wiesław Krzewina z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych podkreślił że przedsięwzięcie prowadzone jest od marca 2017 roku na łącznej powierzchni ok. 5 proc. powierzchni leśnej zarządzanej przez Lasy Państwowe.

Koledzy z zagranicy, np. z Niemiec czy Austrii są zaskoczeni rozmiarem projektu; że na tak dużej skali, w tak profesjonalny sposób udaje się udaje się realizować w praktyce tak ważny i trudny technologicznie projekt. Realizowane są podsadzenia, zalesienia, zmienia się sposób prowadzenia gospodarki leśnej – powiedział.

Prowadzony przez Lasy Państwowe projekt leśnych gospodarstw węglowych polega na wykorzystaniu lasów w pochłanianiu dwutlenku węgla i stopniowym zwiększaniu ich roli w tym procesie, poprzez modyfikację metod urządzania i gospodarowania w obszarach leśnych w kierunku stymulacji pochłaniania CO2, przy jednoczesnym zwiększaniu ich bioróżnorodności oraz zintensyfikowaniu produkcji drewna.

Dodatkowa absorpcja dwutlenku węgla w leśnych gospodarstwach węglowych polegać ma m.in. na sadzeniu odpowiednich gatunków drzew, oraz prowadzeniu zabiegów gospodarczych w taki sposób, by uzyskać drzewostany pochłaniające jak najwięcej dwutlenku węgla.

Projekt obejmuje zarówno zabiegi zmierzające do zwiększenia wychwytywania dwutlenku węgla, jak i czynności związane z ewidencją i obrotem jednostkami dwutlenku węgla.