Jak wskazano w badaniu CBOS, styczeń jest drugim z kolei miesiącem, w którym nieznacznie pogorszyła się ocena ogólnej sytuacji w Polsce. 44 proc. Polaków oceniło, że sytuacja w kraju ogólnie rzecz biorąc zmierza w dobrym kierunku - to spadek o 3 punkty proc. Z kolei o 5 punktów proc. wzrosła liczba osób, które są zdania, że sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku - w styczniu wyniosła ona 41 proc.

Reklama

Autorzy badania zauważają, że jest to najmniej korzystny wynik od ponad roku, a takie same oceny zanotowano ostatnio w sierpniu 2017 r.

Lepiej sytuację oceniają osoby uczestniczące w praktykach religijnych oraz osoby o poglądach prawicowych. Dla przykładu pogląd, że sprawy w kraju idą w dobrym kierunku wyraża 56 proc. osób uczestniczących w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu oraz 66 proc. osób o poglądach prawicowych, podczas gdy 71 proc. osób, którzy w ogóle nie uczestniczą w praktykach religijnych jest przeciwnego zdania. Taki sam pogląd wyraża 69 proc. osób o poglądach lewicowych.

"W potencjalnych elektoratach głównych ugrupowań politycznych zadowolenie z rozwoju sytuacji w Polsce przeważa nad niezadowoleniem przede wszystkim wśród zwolenników PiS (84 proc. wobec 7 proc.), a w dalszej kolejności także wśród potencjalnych wyborców ruchu Kukiz’15 (46 proc. wobec 35 proc.). Ci natomiast, którzy chcą głosować na PO i PSL najczęściej negatywnie wypowiadają się o kierunku zmian w Polsce, przy czym zdecydowanie najbardziej krytyczni w swoich ocenach są wyborcy PO (79 proc. niezadowolonych i 11 proc. zadowolonych). Krytycyzm wyraźnie przeważa także wśród osób o niesprecyzowanych preferencjach wyborczych (57 proc. wobec 24 proc.)" - wskazano w badaniu.

W styczniu nastąpił także nieznaczny spadek w ocenie sytuacji politycznej. 36 proc. badanych uważa ją za złą, co stanowi wzrost o 3 punkty proc. w stosunku do grudnia. Jak podkreślono w badaniu tylko jedna czwarta postrzega ją pozytywnie (25 proc.). Co trzeci ankietowany natomiast ocenił, że sytuacja polityczna w kraju jest przeciętna, czyli ani dobra, ani zła (34 proc.).

Gorsze niż w grudniu są oceny sytuacji w zakładach pracy. O 4 punkty proc. (spadek z 70 do 66 proc.) ubyło zatrudnionych, którzy uznają ją za dobrą, a o 3 punkty proc. (do 24 proc.) wzrósł odsetek określających ją jako przeciętną. Niezadowolenie, podobnie jak przed miesiącem, wyraża jedynie 8 proc. zatrudnionych.

"Zróżnicowanie ocen odnoszących się do wymiaru publicznego tradycyjnie uwarunkowane jest głównie czynnikami światopoglądowymi. Oznacza to, że zadowoleniu z ogólnej sytuacji w kraju, sytuacji politycznej i stanu gospodarki sprzyja częstsze uczestnictwo w praktykach religijnych oraz prawicowa orientacja polityczna. Z kolei poziom życia respondentów i ich rodzin oraz warunki materialne gospodarstw domowych oceniane są z reguły korzystniej przez osoby młodsze, lepiej wykształcone, zajmujące znaczące pozycje zawodowe oraz osiągające wyższe dochody per capita" - napisano w komentarzu do badania.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 10-17 stycznia 2019 r. na liczącej 986 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.