W liceum przygotowano 50 miejsc - 25 dla absolwentów gimnazjów i 25 dla tych, którzy kończą w tym roku ósmą klasę.

Reklama

- Zależy nam na tym, żeby wojska obrony ceberprzestrzeni były liczniejsze, dziś rozpoczynamy tworzenie fundamentów rozwoju wojsk obrony cyberprzestrzeni poprzez stworzenie Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Zaznaczył, że liceum "jest integralnie związane z WAT", a jego uczniowie otrzymają umundurowanie - które będzie obowiązkowe - zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę medyczną na koszt wojska.

- Zależy nam na tym, aby najlepsi specjaliści z WAT oraz Narodowego Centrum Obrony Cyberprzestrzeni mogli kształtować również wiedzę młodych ludzi. Zależy nam na tym, żeby absolwenci liceum trafili do WAT, a następnie do wojsk obrony cyberprzestrzeni, zależy nam na tym, żeby powstał system edukacyjny, który będzie przygotowywał najlepszych z najlepszych, który zagwarantuje bezpieczeństwo naszemu krajowi – mówił Błaszczak.

Szef MON podkreślił, że dyrektor liceum Ewa Kacprzyk ma doświadczenie w kierowaniu szkołą średnią, współpracowała też ściśle z WAT i zna jej potencjał. - To miejsce dla młodzieży ambitnej, pracowitej, pragnącej realizować swoje pasje i dążenia – podkreśliła Kacprzyk.

Reklama

Rektor-komendant WAT gen. bryg. Tadeusz Szczurek zapewnił, że WAT "bardzo utożsamia się z tym liceum i odda do dyspozycji uczniów swoje obiekty". - WAT kształci doskonałych informatyków, którzy już dziś tworzą wojska obrony cyberprzestrzeni. Zależy nam bardzo na dobrze przygotowanych kandydatów na kierunki informatyka oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo – dodał.

Reklama

Sformowanie nowego rodzaju wojsk – obrony cyberprzestrzeni – oraz utworzenie liceum informatycznego przy WAT Błaszczak zapowiedział w lutym br., kiedy powołał pełnomocnika ds. utworzenia tego nowego rodzaju wojsk.

Szkoła ma przygotowywać kandydatów do WAT na kierunki informatyka oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo. W liceum będzie obowiązywać rozszerzony program matematyki, fizyki i informatyki, w zwiększonym wymiarze będzie także nauczany język angielski i WF. W programie są zajęcia z edukacji wojskowej. Będą się one odbywały we współpracy z Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej i z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. W pierwszym roku działalności WOLI zostaną utworzone dwie klasy – jedna dla absolwentów gimnazjum i jedna dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej. Każdy oddział będzie liczyć nie więcej niż 25 uczniów.

Podania rodziców lub prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do I klasy w roku szkolnym 2019/2020 są przyjmowane do 20 maja. Przy rekrutacji zostaną uwzględnione wyniki egzaminów po szkole podstawowej lub gimnazjum, oceny z języka polskiego, matematyki, fizyki i języka angielskiego na świadectwie oraz indywidualne osiągnięcia kandydata – udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach, aktywność społeczna.