W sobotę w południe w gdańskiej bazylice św. Brygidy odbywa się koncelebrowana przez metropolitę gdańskiego arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia msza święta. Udział w niej biorą m.in. premier Mateusz Morawiecki i szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Reklama

W homilii metropolita podkreślił, że bazylika św. Brygidy jest domem Bożym, który jest szczególnie bliski” NSZZ „Solidarność. To stąd szedł ku stoczni gdańskiej eucharystyczny Chrystus w pamiętnych dniach sierpniowych strajków, płynęła modlitwa dziękczynienia, kiedy nadeszło błogosławieństwo pokoju - podpisane zostały porozumienia, wicher Solidarności począł ogarniać całą Polskę i jeszcze dalej. To się żarliwie modlono, kiedy spadł cios stanu wojennego. Tu doznawali pomocy ci, których dotknęły krzywdy, represje, za wierność Solidarności, (…) tu trwała nieprzerwana lekcja prawdziwej historii Polski – mówił Głódź.

I tu dziękowaliście za dar wolności. Tu przynosiliście radości i problemy 30 lat Polski niepodległej: bywało powikłanej, nieprostej, uwierającej ludzi pracy borykających się czasem z liberalnym systemem gospodarczym – mówił metropolita gdański dodając, że to właśnie w bazylice św. Brygidy związkowcy „przeżyli chwilę niezwykłej radości, kiedy 5 lat temu - 31 sierpnia 2014 roku, z woli papieża Franciszka, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” otrzymał błogosławionego patrona - księdza Jerzego Popiełuszkę.

I znowu to jesteście. Chwała wam za to związkowcy z Wybrzeża i z całej Polski ze swoimi sztandarami, górnicy i górale, związkowcy poszczególnych zakładów pracy, portowcy, aby świętować godziny początku i wspominać przebytą drogę. Drogę długą, trudną, często ciernistą i dziękować Bogu, za jej wartość i skuteczność, za dobro, które na tej drodze Solidarność pozostawiła – mówił Głódź.

Rocznicowe obchody zakończy uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" w Sali BHP Stoczni Gdańskiej, gdzie zaplanowano wystąpienia premiera Morawieckiego oraz przewodniczącego Dudy. Minister Paweł Mucha ma z kolei odczytać list od prezydenta Andrzeja Dudy.

Reklama