Od lipca zwiększył się odsetek badanych pozytywnie oceniających funkcjonowanie Kościoła rzymsko-katolickiego (wzrost o 4 punkty procentowe, do 52 proc). 37 proc. ocenia działalność Kościoła negatywnie.

Reklama

Według CBOS, w dużej mierze opinie o Kościele są powiązane z religijnością i politycznymi preferencjami respondentów.

W zdecydowanej większości pozytywnie o działalności tej instytucji wypowiadają się badani zaangażowani w praktyki religijne, szczególnie uczestniczący wnich kilka razy w tygodniu, a także osoby popierające PiS, natomiast negatywne oceny wyraźnie przeważają wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej i Lewicy (a także – w mniejszym natężeniu – osób niezdecydowanych na kogo głosować) oraz niezaangażowanych w praktyki religijne lub praktykujących sporadycznie.

Dodatkowo, w większości krytyczne wobec działalności Kościoła są osoby o poglądach centrowych, mający od 25 do 44 lat, ankietowani mieszkający w dużych miastach, dobrze wykształceni, uzyskujący najwyższe dochody per capita, a także niezadowoleni ze swojej sytuacji materialnej.