Jak podał w czwartek portal, za "raczej niewystarczające" działania Kościoła w tej sprawie uznało 23,5 proc. respondentów. Odpowiedź "nie wiem" lub "trudno powiedzieć" wybrało 10,5 proc. ankietowanych.

Reklama

Badanie dla Interii, Ibris zrealizował w dniach 30 sierpnia - 2 września metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1100 osób.