O skierowanym do metropolity wystąpieniu mówił w piątek na konferencji prasowej z udziałem m.in. lidera Wiosny Roberta Biedronia, zorganizowanej na wiodącej w stronę Jasnej Góry częstochowskiej alei Najświętszej Maryi Panny, wiceprzewodniczący tamtejszej rady miasta i kandydat do Sejmu Łukasz Kot.

Reklama

Kot poinformował, że dzień wcześniej miejscowi radni SLD przegłosowali apel do abpa Wacława Depo o przekazanie miastu jednego złotego od każdego odwiedzającego Częstochowę pielgrzyma – na wsparcie pracy służb miejskich, komunalnych itp.

Przyjęliśmy apel do arcybiskupa Depo, aby pomógł miastu, pomógł nam sprzątać po pielgrzymach, szykować miasto dla pielgrzymów. Prosimy o przekazanie do budżetu miasta symbolicznej złotówki od każdego pielgrzyma. Dzięki temu miasto będzie mogło zapewnić im lepsze warunki pobytu w Częstochowie – mówił wiceprzewodniczący rady miasta.

Proszony przez PAP o komentarz rzecznik częstochowskiej kurii metropolitalnej ks. Mariusz Bakalarz początkowo przygotował kilkuzdaniową odpowiedź, następnie jednak poprosił – jak zasygnalizował, na polecenie abp. Depo – aby zastąpić ją informacją o treści: "Do czasu otrzymania oficjalnego stanowiska rady miasta nie odnosimy się do sprawy".

Zgodnie z projektem zamieszczonym na stronach częstochowskiego magistratu apel do abpa Depo dotyczy "przekazywania rekompensaty finansowej dla miasta Częstochowy za obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie sezonu pielgrzymkowego".

W związku z rosnącą liczbą przybywających do Częstochowy pielgrzymów oraz wzrastającymi z tego powodu kosztami obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie sezonu pielgrzymkowego, mając na uwadze wizerunek miasta wśród mieszkanek i mieszkańców, pątników i pątniczek, pragniemy w ramach ogólnie przyjętych kanonów dbania o nasze wspólne dobro, małą ojczyznę Częstochowę, zaproponować partycypację w kosztach obsługi ww. systemu śmieciowego – brzmi fragment apelu.

Reklama

Pragnąc utrzymać w odpowiednim stanie czystość ciągów pieszo-jezdnych, którymi poruszają się pielgrzymi, korzystający jednocześnie z małej infrastruktury, tj. koszy zewnętrznych na odpady, przedstawiamy propozycję symbolicznej partycypacji w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 zł od pielgrzyma – napisano.

Dodatkowo w związku z partycypacją w corocznych kosztach, które miasto pokryje ze środków własnych, dbając o czystość i estetykę przestrzeni miejskiej, a także pragnąc podkreślić, że taka współpraca przyniesie korzyści dla wszystkich stron, deklarujemy, że 20 proc. z ww. kwoty zostanie przeznaczone na poprawę infrastruktury turystycznej, np. poprzez zwiększenie liczby ogólnodostępnych toalet publicznych – zadeklarowali radni.

Zaznaczyli, że prócz kwestii finansowych ich propozycja wynika z licznie zgłaszanych przez mieszkańców zastrzeżeń co do stanu czystości tras, którymi przemieszczają się pielgrzymi.

"Mając na uwadze dbałość o czystość naszego miasta oraz możliwie pozytywne efekty współpracy, Rada Miasta Częstochowy apeluje do arcybiskupa metropolity częstochowskiego Wacława Depo o przekazywanie rekompensaty finansowej dla miasta Częstochowy za obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie sezonu pielgrzymowego" – powtórzono w apelu.

Według informacji biura prasowego Jasnej Góry w całym ub. roku w 200 ogólnopolskich pielgrzymkach do tego sanktuarium uczestniczyło 834 tys. osób. Około 124 tys. wiernych przybyło w 255 pielgrzymkach pieszych. Ponad 8,8 tys. osób przyjechało do Częstochowy w pielgrzymkach rowerowych (133 grupy), a 440 osób (16 grup) w pielgrzymkach biegowych. Niespełna 20 osób dotarło do sanktuarium konno, a ponad 170 pielgrzymów z dwóch grup – na rolkach.