Celem ankiety jest zbadanie nastrojów obywateli Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Chin w kwestii zmiany klimatu. Pierwsza część wyników dotyczy tego, jak obywatele postrzegają powyższe zjawisko i jego wpływ na swoje życie, podano.

Reklama

"Ogólnie rzecz biorąc, wyniki ankiety potwierdzają, że wśród Polaków panuje powszechna obawa związana ze zmianą klimatu - aż 86% respondentów zauważa wpływ tego zjawiska na swoje życie codzienne, a ponad połowa (51%) zalicza 'zmianę klimatu' do najpoważniejszych wyzwań, przed jakimi staje polskie społeczeństwo. Należy jednak zaznaczyć, że kwestia ta była podnoszona znacznie rzadziej niż 'problemy z dostępem do opieki i świadczeń zdrowotnych', które są największym zmartwieniem dla 74% ankietowanych. 'Zmiana klimatu' jest zaliczana do największych wyzwań także w innych częściach świata, chociaż w różnym stopniu: aż 73% Chińczyków uważa, że zjawisko to jest największym problemem, przed jakim stoi tamtejsze społeczeństwo. Opinię tę podziela znacznie mniej Europejczyków (47%) i Amerykanów (39%), dla których 'zmiana klimatu' plasuje się na drugim miejscu po 'problemach z dostępem do opieki i świadczeń zdrowotnych'" - czytamy w komunikacie.

W kwestii oceny wpływu zmiany klimatu na życie mieszkańców wyraźnie zarysowuje się podział geograficzny między południem i wschodem Europy a jej częścią północną. Obywatele państw basenu Morza Śródziemnego i Europy Wschodniej - takich jak Włochy i Rumunia - częściej uznają ten wpływ za istotny (94% w przypadku Włoch i 96% w przypadku Rumunii) niż mieszkańcy Danii (63%) czy Szwecji (66%).

Pomimo dużej świadomości skutków zmiany klimatu Polacy należą do największych w Europie sceptyków, jeśli chodzi o możliwość przeciwdziałania temu zjawisku. 41% ankietowanych uważa, że ma ono charakter nieodwracalny, co jest wynikiem o 8 pkt proc. wyższym od średniej europejskiej. Sytuację częściej uznają za niepokojącą przedstawiciele młodszego pokolenia. O nieodwracalności zmiany klimatu jest przekonanych 45% respondentów w wieku 15-29 lat, podczas gdy wśród osób w przedziale wiekowym 30-64 lat odsetek ten wynosi 41%, a wśród osób mających 65 lub więcej lat - 33%, podano również.

Niezależnie od powyższego 75% Polaków uważa, że ich osobiste działania na rzecz klimatu mają znaczenie, przy czym w tej kwestii występuje spore zróżnicowanie w zależności od płci. W możliwość przeciwdziałania zmianie klimatu częściej wierzą kobiety - o skuteczności swoich wysiłków jest przekonanych 83% Polek i 67% Polaków.

Reklama

Jeśli chodzi o skutki zmiany klimatu, 48% Polaków wyraża zaniepokojenie problemem zanieczyszczenia powietrza. Na kolejnych pozycjach znalazły się topnienie lodowców (42%) oraz wzrost temperatur (39%). Ponadto w Polsce wyraźnie dostrzegalny jest problem migracji środowiskowej - 80% obywateli spodziewa się przepływu uchodźców klimatycznych, którzy będą opuszczać swoje kraje w obawie przed ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi. Jednocześnie Polacy - a zwłaszcza przedstawiciele młodego pokolenia - uważają, że zmiana klimatu może zmusić ich samych do migracji: 40% respondentów w wieku 15-29 lat przewiduje konieczność przeniesienia się w przyszłości do innego kraju, podkreślono.

Polacy są bardzo zaniepokojeni zmianą klimatu i jej wpływem na ich codzienne życie oraz przyszłość. W związku z tym żywią oni obawy, jeśli chodzi o możliwość zażegnania kryzysu klimatycznego. Znalazło to odzwierciedlenie w ankiecie EBI, która jest niezwykle istotnym narzędziem pozwalającym poznać zdanie obywateli w kwestii zmiany klimatu oraz ich oczekiwania wobec decydentów z sektorów publicznego i prywatnego. Jako bank wspierający realizację unijnej polityki klimatycznej, EBI jest jedną z największych na świecie wielostronnych instytucji finansujących działania związane z klimatem, konsekwentnie rozszerzającą swoje zaangażowanie w tej dziedzinie. Dlatego tak ważne jest dla nas wsłuchiwanie się w opinie obywateli i reagowanie na ich obawy oraz dbanie o to, aby nikt nie był pozostawiony sam sobie - podsumowała wiceprezes EBI odpowiedzialna za działania w dziedzinie klimatu i ochronę środowiska Emma Navarro, cytowana w materiale.

Europejski Bank Inwestycyjny nawiązał współpracę z pracownią badania rynku BVA, aby przeprowadzić dokładną analizę nastrojów obywateli w kwestii zmiany klimatu. Druga edycja ankiety EBI dotyczącej klimatu ma dostarczyć informacji do szerszej debaty na temat nastrojów i oczekiwań obywateli w zakresie działań na rzecz klimatu. Przedstawiony materiał zawiera pierwszą z czterech serii danych, które zostaną opublikowane w latach 2019 i 2020 (każda seria jest poświęcona innemu obszarowi tematycznemu). W badaniu przeprowadzonym w dniach od 27 września do 21 października 2019 roku wzięło udział 30 tys. respondentów, z reprezentatywnym panelem z każdego z 30 krajów objętych ankietą.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBIzapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.