- Do Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, wpłynęły materiały z Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej z postępowania sprawdzającego odnośnie nieletniego Jana Ś. W niniejszej sprawie zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające. Postępowanie jest niejawne – poinformowała PAP rzeczniczka.

Reklama

Zawiadomienie o możliwości znieważenia herbu do prokuratury złożył burmistrz Jordanowa.

"Potwierdzam fakt podjęcia stosownych czynności, w związku z wykorzystaniem Herbu Miasta Jordanowa w sposób niezgodny z postanowieniami Uchwały Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 września 2013 r., w sprawie zasad używania Herbu Miasta Jordanowa. Niezależnie od powyższego informuję, że Miasto Jordanów nie podjęło żadnych kroków w kierunku podjęcia tzw. uchwały przeciwko ideologii LGBT, w tym w szczególności Rada Miasta Jordanowa nigdy nie podjęła stosownej uchwały w tym zakresie" – napisał na swoim Facebookom profilu burmistrz Jordanowa Andrzej Malczewski.