Wiceprezydent Warszawy Robert Marian Soszyński uzasadniając projekt uchwały przypomniał, że bulwary nad Wisłą oraz plaże po praskiej stronie do tej pory były wyłączone z zakazu spożywania alkoholu. W miejscach tych można było pić napoje alkoholowe. Uchwałę w tej sprawie przyjęła w 2018 r. Rada Warszawy. Soszyński wyjaśnił, że zakaz, który wprowadza przedłożony przez niego projekt uchwały, ma "ograniczyć skłonność - zwłaszcza ludzi młodych - do gromadzenia się w tych miejscach" w czasie epidemii, gdyż grozi to przenoszeniem koronawirusa.

Reklama

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie. Zakaz spożycie alkoholu w miejscach publicznych ma charakter czasowy. Obowiązuje w czasie trwania stan zagrożenia epidemicznego. Podczas dyskusji radny PiS Błażej Poboży zaapelował do władz Warszawy, aby na bulwary i plaże skierowały więcej patroli straży miejskiej, gdyż gromadzi się tam dużo ludzi, co niesie zagrożenie epidemiczne.