Obecność wirusa potwierdziły badania wykonane w laboratorium w Puławach. "Jest to obszar w jurysdykcji Lasów Państwowych" - powiedział wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziecki.

To już szóste ognisko ptasiej grypy w Polsce, w tym drugie na Warmii i Mazurach. Wcześniej cztery ogniska odkryto na fermach drobiu na Mazowszu.