• Wymień dowód osobisty

Reklama

Stare, książeczkowe dowody osobiste będą ważne do końca marca (po 1 stycznia tylko w kraju). Potem będziemy się posługiwać wyłącznie dowodami plastikowymi. Aby w porę dostać nowy dokument, musisz złożyć wniosek najpóźniej do końca roku. Jeśli tego nie zrobisz, na pewno nie będziesz miał dowodu przed 1 kwietnia 2008 r - tak twierdzą urzędnicy.

A co się stanie, jeśli nie złożysz wniosku do końca roku? Co prawda przepisy przewidują sankcje karne, ale Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administarcji zapewnia, że nie będzie prowadziło "polityki karania". Posiadacze starych dowodów muszą się jednak liczyć z kłopotami podczas załatwiania formalności w urzędach, ubiegania się o kredyt bankowy, kupna bądź sprzedaży mieszkania, czy choćby odbioru na poczcie listu poleconego.

Osoby, które stale przebywają za granicą, nie mają obowiązku posiadania dowodu osobistego. Wniosek o wymianę dokumentu będą mogły złożyć w dowolnym czasie po przyjeździe do kraju. Warto pamiętać, że placówki dyplomatyczne nie są upoważnione do pośrednictwa w sprawach wymiany lub wydania dowodów osobistych. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy.

• Wymień legitymację studencką

Od 1 stycznia tracą ważność legitymacje studenckie, w których wysokość zniżki na wszystkie środki komunikacji (miejskiej i kolejowej) wynosi 50 proc. W nowych legitymacjach 50-proc. zniżka dotyczy wyłącznie transportu miejskiego, natomiast ulga na przejazdy kolejowe wynosi teraz 37 proc.

Nowe legitymacje mogą mieć formę papierową (podobną do starych) lub plastikową z elektronicznym chipem. Decyzję o wyborze rodzaju legitymacji podejmuje uczelnia.

Podanie należy złożyć na uczelni, w dziekanacie wydziału.

• Zalegalizuj samowolę budowlaną

Do końca roku właściciele tzw. samowoli budowlanych, a więc budynków wzniesionych nielegalnie, mogą je bezpłatnie zalegalizować. Dotyczy to wyłącznie obiektów postawionych między 1 stycznia 1995 roku a 11 listopada 2003 roku, i to pod warunkiem, że ziemia, na której stoją, jest objęta planami zagospodarowania przestrzennego. Ważne jest też, by nielegalnie wybudowany obiekt był użytkowany przez co najmniej pięć lat przed 11 lipca 2003 r. Warto się pospieszyć, bo po nowym roku za legalizację np. domu jednorodzinnego zapłacisz 50 tys. zł, a garażu - 25 tys. zł. W każdym przypadku musisz się jednak liczyć z karą administracyjną za użytkowanie obiektu bez wymaganego przepisami zawiadomienia o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie. Taka opłata może wynieść nawet 10 tys. zł.

Wniosek o legalizację należy złożyć w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego.

• Złóż wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu we własność

Od 1 stycznia 2008 roku zmienia się wysokość bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (lub udziału w prawie użytkowania) w prawo własności. Dotychczas każda gmina niezależnie ustalała wysokość zniżki, np. w Warszawie jest to obecnie 60 proc. plus po 1 proc. za każdy rok trwania użytkowania, ale nie więcej niż 95 proc. Od Nowego Roku obowiązywać będą dwie wysokości ulg - 50 proc. dla nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste przed 5 grudnia 1990 roku i nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków oraz 90 proc. dla osób, których średni dochód na członka rodziny za ostatnie półrocze nie przekraczał 2878 zł (średnie miesięczne wynagrodzenie). Warto się pospieszyć i złożyć wniosek jeszcze przed końcem roku. Może się bowiem okazać, że na starych zasadach otrzymamy niższą bonifikatę.

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy.

• Zgłoś się po pomoc na restrukturyzację przedsiębiorstw

Reklama

Tylko do 31 grudnia 2007 r. przedsiębiorcy mogą starać się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych. Propozycja ta dotyczy jednak wyłącznie firm zagrożonych, czyli takich, które z powodu braku środków nie są w stanie powstrzymać strat i w krótkiej perspektywie prawdopodobnie zbankrutują. Dodatkowym warunkiem starań o wsparcie jest prowadzenie działalności gospodarczej w danej dziedzinie przez ostatnie trzy lata.

Wniosek należy złożyć w urzędzie skarbowym.

• Złóż wniosek o wsparcie z fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie

Do 31 grudnia możesz złożyć wniosek o pomoc na zakup leków dla przewlekle chorych i o zasiłki socjalne dla osób o niskich dochodach. Program fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie przeznaczony jest dla osób poszkodowanych podczas II wojny światowej, m.in. dla tych, które straciły jedno z rodziców, były skierowane przez niemieckie urzędy do pracy przymusowej czy utraciły zdrowie i zdolność do pracy.

Wypłaty trafią najpierw do osób najstarszych (powyżej 90. roku życia) i tych, dla których zasiłek jest pierwszym świadczeniem z fundacji.

Wniosek należy złożyć w siedzibie fundacji w Warszawie.