Ankietowanych zapytano, czy ich zdaniem "miasto stołeczne Warszawa po pierwszej awarii w oczyszczalni ścieków Czajka wykonało niezbędne czynności dla uniknięcia kolejnych awarii".

Reklama

Na tak postawione pytanie prawie 48 proc. osób odpowiedziało przecząco, z czego 24,9 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 23 proc. – "raczej nie". Przeciwnego zdania było 25,3 proc. (8,8 proc. – "zdecydowanie tak", 16,5 proc. – "raczej tak"). Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 26,8 proc. respondentów.

Badanych poproszono również o ocenę wsparcia ze strony premiera Mateusza Morawieckiego w likwidacji skutków awarii w Czajce.

Zadowolonych z działań rządu w tej sprawie jest 46,2 proc. pytanych, z czego 18,8 proc. ocenia je "zdecydowanie dobrze", natomiast 27,4 proc. – "raczej dobrze". Przeciwnego zdania jest w sumie 24, proc. (9,5 proc. ocenia te działania "zdecydowanie źle", 14,8 proc. – "raczej źle"). Prawie 1/3 badanych (29,5 proc.) nie ma w tej kwestii zdania.

Badanie przeprowadziła pracownia Estymator w dniach 4–5 września 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1100 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI.