O nieprawomocnym wyroku w tej sprawie poinformowała w czwartek rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk.

Mężczyzna był lektorem języka angielskiego w jednej ze szkół podstawowych na terenie Pruszcza Gdańskiego. Wykorzystując zaufanie wynikające z relacji lektor – uczeń, dopuścił się czynów o charakterze seksualnym wobec uczennic - powiedziała Wawryniuk.

Reklama

Pokrzywdzone nie miały ukończonych 15 lat. Do czynów tych dochodziło w latach 2017-2018 podczas lekcji języka angielskiego.

Ustalono łącznie 26 pokrzywdzonych, wobec których mężczyzna dopuścił się innych czynności seksualnych. Wobec niektórych z nich nawet kilkukrotnie.

Mężczyzna został zatrzymany w czerwcu 2018 roku. W trakcie przeszukania jego mieszkania zabezpieczono nośniki z plikami zawierającymi treści pornograficzne.

Akt oskarżenia w tej sprawie Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdańskim skierowała do Sądu w kwietniu 2019 roku.

Mężczyźnie zarzucono popełnienie przestępstw nadużycia zaufania i dopuszczenia się wobec małoletnich poniżej lat 15 innych czynności seksualnych, przestępstw rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz przestępstw posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich – dodała Wawryniuk.

Sąd uznał oskarżonego winnym zarzuconych mu przestępstw i skazał na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, w tym w związku ze skazaniem za przestępstwa nadużycia zaufania i dopuszczenia się innych czynności seksualnych wobec małoletnich poniżej 15 lat orzekł środek zabezpieczający w postaci obowiązku poddania się terapii dla sprawców przestępstw związanych z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Sąd orzekł również dożywotni zakaz wykonywania wszelkich zawodów i prowadzenia wszelkiej działalności związanej z wychowywaniem, opieką i edukacją osób małoletnich, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi w jakikolwiek sposób i zakaz zbliżania się do nich na odległość krótszą niż 50 metrów przez okres 10 lat.