29 stycznia br. ukazało się ogłoszenie dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej o wyniku końcowym naboru na wolne stanowisko urzędnicze – radca prawny. W treści ogłoszenia czytamy, że została wybrana pani Klaudia Kucia (…). Pan wiceprezydent Piotr Kucia potwierdził mi, że chodzi o jego córkę – napisał w złożonej już interpelacji radny Janusz Buzek.

Reklama

Samorządowiec podkreślił, że w chwili wyboru CUW służbowo podlegało wiceprezydentowi Kuci.

Kodeks Etyki w magistracie

Radny zażądał informacji na temat konkursu. Zapytał m.in. gdzie opublikowano ogłoszenia o nim i ilu kandydatów się zgłosiło. Żąda także odpowiedzi na pytanie o skład komisji oceniającej i kryteria oceny ubiegających się o stanowisko.

Buzek domaga się "anulowania naboru, jeżeli zgłosiła się tylko jedna osoba spełniająca wymagania formalne".

Zaproponował też stworzenie Kodeksu Etyki w magistracie oraz jednostkach podległych, zgodnie z którym nie będzie można zatrudniać tam m.in. "krewnych prezydentów, naczelników i dyrektorów w pierwszym i drugim stopniu pokrewieństwa oraz w drugim i trzecim stopniu pokrewieństwa w linii bocznej". Uchroni to autorytet bielskiego samorządu przed dwuznacznymi sytuacjami i niesmakiem – podkreślił.

Reklama

"Była jedyną kandydatką"

Rzecznik bielskiego magistratu Tomasz Ficoń zapewnił we wtorek, że wszystko przebiegało zgodnie z prawem. Był normalny konkurs. Była jedyną kandydatką. Konkurs został rozstrzygnięty w piątek. Gdy okazało się, że wynik jest taki, w poniedziałek prezydent podjął decyzję o zmianie przynależności CUW w strukturze. Podlega ono teraz innemu wiceprezydentowi – powiedział rzecznik.

Ficoń dodał zarazem, że "nie doszło do kolizji, ponieważ nie występowała bezpośrednia zależność". "Radca podlega dyrektorowi CUW, a nadzór to już zależność drugiego stopnia. Wszystko było lege artis. Żeby jednak nie było wątpliwości, prezydent podjął decyzję o zmianie przynależności" – powiedział.

Konkurs organizował CUW.

Centrum rozpoczęło działalność z początkiem br. Jego zdaniem jest obsługa miejskich jednostek: oświatowych oraz nadzorowanych przez wydział polityki społecznej, w dziedzinie finansów, administracji i organizacji.

Piotr Kucia objął stanowisko wiceprezydenta latem 2019 r. Wcześniej służył w policji. W 2012 r. został zastępcą komendanta wojewódzkiego w Katowicach.

W Bielsku-Białej rządzi Koalicja Obywatelska oraz środowisko związane z byłym prezydentem Jackiem Krywultem.