Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów opublikowano w poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Celem nowelizacji jest m.in. zmiana dotychczasowego wzoru ubioru wyjściowego policjanta.

Reklama

Ubiór wyjściowy od 1991 roku ma kolor błękitno-szary, nowy ma być zaś granatowy. Zmieniona będzie też konstrukcja zarówno kurtki, czapki, spodni, jak i płaszcza wyjściowego.

Modernizacja munduru

Modernizacja ubioru wyjściowego wynika z potrzeby dostosowania tego ubioru do wymogów służby oraz oczekiwań policjantów. Ubiór wyjściowy według nowego wzoru nawiązuje do mundurów Policji z okresu międzywojennego, a jednocześnie jest wykonany z nowoczesnych, wytrzymałych i przewiewnych surowców włókienniczych, zapewniających wygodę i bezpieczeństwo noszącego go policjanta - czytamy w uzasadnieniu.

Nowy ubiór policjanci będą nosić podczas uroczystych wystąpień. W związku z tym - jak wyjaśniono w uzasadnieniu - "wykreślono z norm umundurowania policjanta przedmioty, które są noszone w tych samych okolicznościach, a których wzory nie odpowiadają wymogom współczesnego wizerunku policjanta, w tym kurtkę galową w kolorze błękitno-szarym i spodnie letnie".

Reklama

Okres przejściowy

Okres przejściowy, w którym obowiązywać będą oba wzory umundurowania - dotychczasowy i wskazany w projekcie - wyniesie 10 lat. Projektodawcy długość tego okresu motywują możliwością sukcesywnego zaopatrzenia policjantów w nowe ubiory przy jednoczesnym wykorzystaniu posiadanego już przez nich umundurowania.

W przepisach uwzględniony ma być też nowy element umundurowania policjantów oddziałów prewencji i samodzielnych pododdziałów prewencji - kurtka ochronna. Jak wskazano w uzasadnieniu, zmiana ta wpłynie na poprawę warunków pełnienia służby przez tych policjantów.

Krój kurtki i rodzaj zastosowanych materiałów - jak zapewniono w uzasadnieniu - jest dostosowany do zadań służbowych wykonywanych przez tę grupę policjantów. - Przedmiotowa kurtka pozwoli na zachowanie komfortu podczas realizacji przez wyżej wymienionych policjantów zadań związanych z działaniami zespołowymi, w ramach pododdziału zwartego, w czasie których noszą oni na umundurowaniu ochrony przeciwuderzeniowe - czytamy.

Ponadto w projekcie przewiduje się zmianę dotyczącą norm umundurowania dla policjantów zwolnionych z obowiązku wykonywania zadań służbowych w związku z pełnieniem z wyboru funkcji związkowej. - Zgodnie z obowiązującymi przepisami, okresy używalności przedmiotów umundurowania dla wyżej wymienionych policjantów ustala się uwzględniając wydłużenie okresów używalności przedmiotów określonych w normie umundurowania o czas trwania tego zwolnienia - zauważono.

Jak zwrócono uwagę, policjanci pełniący funkcje w związku zawodowym uczestniczą często w spotkaniach, naradach i konferencjach, podczas których występują w umundurowaniu, które ulega zużyciu. Z tego względu, "mając na uwadze potrzebę zachowania właściwego wizerunku umundurowanego policjanta", wprowadzono zmianę w jednym z przepisów, określając normy umundurowania dla tych policjantów bez wydłużenia okresu używalności. To, jak napisano, "wpłynie na poprawę wizerunku tej grupy policjantów".

Projekt rozporządzenia ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Przepisy rozporządzenia będą mieć zastosowanie do umundurowania policjantów od dnia 1 kwietnia 2021 r. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, termin ten ma związek z rozpoczynającym się z dniem 1 kwietnia 2021 r. kolejnym rokiem zaopatrzeniowym, w którym policjant jest uprawniony do umundurowania przysługującego mu według określonej normy umundurowania.