Pozew przeciwko małopolskiemu NFZ został złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jednocześnie, w związku z postępowaniami cywilnymi, obrońcy dyrektorki szpitala na tym samym posiedzeniu sądu złożyli wniosek o zawieszenie postępowania karnego - poinformował Polską Agencję Prasową rzecznik Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Bogdan Kijak. Co do tego wniosku sąd się jeszcze nie wypowiedział z uwagi na dokumenty, które mają przedłużyć obrońcy dyrektorki szpitala.

Reklama

Akt oskarżenia

Pod koniec czerwca br. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała do tutejszego Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko dyrektorce szpitala powiatowego w Zakopanem Reginie T. zarzucając jej popełnienie dwóch przestępstw niegospodarności. T. miała narazić szpital na straty blisko 1,5 mln zł.

Zdaniem śledczych, dyrektorka doprowadziła do nałożenia na zakopiański szpital przez Małopolski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia kar umownych z tytułu niedopełnienia warunków wynikających z umów zawartych z tym funduszem. Dyrektorka miała nie dopełnić obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia wymaganej obsady personelu lekarskiego i pielęgniarskiego oraz dysponowania odpowiednim sprzętem diagnostycznym i zabiegowym.