Z analizy CBOS wynika, że w październiku wyraźnie pogorszyły się oceny respondentów o warunkach materialnych ich gospodarstwach domowych, a także prognozy odnoszące się do ich zmiany w ciągu roku, co można wiązać z postępującą inflacją.

Reklama

"Obecnie 56 proc. Polaków (wobec 59 proc. we wrześniu) twierdzi, że ich rodzinom żyje się dobrze, 38 proc. (wobec 36 proc. we wrześniu), że ani dobrze, ani źle, a tylko 6 proc. (wobec 5 proc. we wrześniu), że źle" - napisano w badaniu.

Warunki materialne. Najgorzej od czerwca 2016 r.

Podano, że największym zmianom uległy opinie badanych, dotyczące warunków materialnych ich gospodarstw domowych - odsetek Polaków oceniających je jako dobre spadł o 9 punktów procentowych (47 proc. wobec 56 proc. we wrześniu). Tym samym jest to najniższy wynik od czerwca 2016 r.

Dodatkowo o 7 punktów wzrósł odsetek badanych określających swoje warunki materialne jako "ani dobre, ani złe" (45 proc. wobec 38 proc. we wrześniu), a o 2 punkty – jako złe (8 proc. wobec 6 proc. we wrześniu).

Zauważono, że w badaniu zadowolenie z poziomu życia własnej rodziny oraz z warunków materialnych swojego gospodarstwa domowego rośnie wraz z dochodami ankietowanych per capita. Jest ono również związane z lepszym wykształceniem, przekładającym się często na wyższe dochody.

Sytuacja ogólna? 56 proc. uważa, że jest źle

Dużo bardziej pesymistyczne są również przewidywania Polaków dotyczące sytuacji ogólnej w kraju.

- Odsetek badanych oceniających ogólną sytuację w Polsce jako złą wzrósł w październiku o 4 punkty procentowe (56 proc. wobec 52 proc. we wrześniu) i wrócił tym samym do poziomu z grudnia 2020 r. O 2 punkty spadł zarówno odsetek oceniających obecną sytuację pozytywnie (28 proc. wobec 30 proc. we wrześniu), jak i osób niezdecydowanych w tej kwestii (16 proc. wobec 18 proc. we wrześniu). Od września ubiegłego roku utrzymuje się przewaga negatywnych ocen ogólnej sytuacji w Polsce - podkreślono w analizie.

Reklama

Zauważono, że oceny ogólnej sytuacji w Polsce pozostają zależne od preferencji politycznych respondentów.

"Pozytywne oceny dominują znacząco wśród zwolenników koalicji rządzącej (Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski). Wśród sympatyków ugrupowań opozycyjnych przeważają z kolei wyraźnie oceny negatywne" - napisano.

Wzrósł też odsetek osób przewidujących pogorszenie ogólnej sytuacji w kraju (46 proc. wobec 41 proc. we wrześniu), a o 3 punkty spadł odsetek badanych zakładających jej poprawę (15 proc. wobec 18 proc. we wrześniu). To najgorsze prognozy od października 2020 roku.

Jeśli chodzi o oceny obecnej sytuacji politycznej w kraju to - jak podał CBOS - pozostają względnie stabilne, choć i tutaj zaznaczył się lekki wzrost i tak już dominujących opinii krytycznych (50 proc. wobec 48 proc. we wrześniu).

"Podobnie jak w poprzednich miesiącach, na drugim miejscu plasują się badani deklarujący, że sytuacja polityczna jest ani dobra, ani zła (26 proc., bez zmian), a dalej ci, którzy oceniają ją pozytywnie (17 proc., bez zmian)" - czytamy.

CBOS wskazuje też, że przeważająca od grudnia 2020 r. opinia, wedle której do żadnej zmiany nie dojdzie, jeszcze się umocniła (45 proc. wobec 42 proc. we wrześniu). O punkt procentowy wzrósł odsetek prognoz pesymistycznych (32 proc. wobec 31 proc. we wrześniu), a odsetek prognoz optymistycznych utrzymuje się niezmiennie na poziomie 10 proc.

Gospodarka? 34 proc. krytycznie

Jak wskazuje CBOS, oceny stanu gospodarki w kraju pozostają względnie stabilne.

"O 2 punkty procentowe spadł odsetek ankietowanych uważających go za dobry (29 proc. wobec 31 proc. we wrześniu). Podobnie jak w ubiegłym miesiącu przeważają tu opinie krytyczne (34 proc. wobec 33 proc. we wrześniu). Prawie co trzeci Polak (30 proc. wobec 29 proc. we wrześniu) uważa sytuację gospodarczą w kraju za ani dobrą, ani złą" – podsumowuje ośrodek.

CBOS zauważa, że większe zmiany widać w prognozach dotyczących rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju w perspektywie roku.

O 6 punktów procentowych wzrósł odsetek prognoz pesymistycznych (39 proc. wobec 33 proc. we wrześniu), które od zeszłego miesiąca stanowią dominujące wskazania. Niemal co trzeci Polak uważa jednak, że stan polskiej gospodarki nie ulegnie znaczącym zmianom (29 proc. wobec 32 proc. we wrześniu), a blisko co piąty, że się poprawi (19 proc. wobec 20 proc. we wrześniu).

Badanie zrealizowano od 4 do 14 października 2021 r. na próbie liczącej 1161 osób.