"Oceny ogólnej sytuacji w kraju są niemal takie same jak przed miesiącem. Ponad jedna trzecia respondentów (37 proc.) uważa, że zmierza ona w dobrym kierunku, natomiast prawie połowa (45 proc.) wyraża przeciwną opinię" - napisano.

Reklama

W marcu pozytywną ocenę sytuacji w kraju wyrażało 36 proc. respondentów.

Minimalny spadek pesymizmu pojawił się w przewidywaniach dotyczących rozwoju sytuacji w kraju w najbliższym roku.

"W ciągu miesiąca zmniejszył się odsetek ankietowanych uważających, że w najbliższym roku sytuacja w Polsce się pogorszy (o 4 punkty procentowe, do 27 proc.), zarazem wzrosła liczba tych, którzy nie potrafią określić ewentualnych zmian w tym zakresie (z 6 proc. do 9 proc.). Nadal ponad jedna czwarta badanych (27 proc.) liczy na poprawę, a ponad jedna trzecia (37 proc.) spodziewa się utrzymania status quo" - napisano.

Reklama

"W kwietniu nieznacznie wzrosła dominująca od wielu miesięcy grupa badanych, według których w najbliższym roku sytuacja gospodarcza w Polsce się nie zmieni (z 42 proc. do 46 proc.), jednocześnie zmniejszył się (o 3 punkty procentowe, do 17 proc.) odsetek tych, którzy spodziewają się jej pogorszenia. Zmian na lepsze, podobnie jak przed miesiącem, oczekuje nieco ponad jedna czwarta badanych (29 proc.)" - dodano.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo między 31 marca a 7 kwietnia na liczącej 1.104 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.