W czwartek z Ordo Iuris pożegnało się kilkunastu pracowników oraz współpracowników. Obok byłego wiceprezesa Tymoteusza Zycha z fundacji odeszła też m.in. była dyrektorka Centrum Prawa Międzynarodowego w instytucie Karolina Pawłowska.

Reklama

- Była między nami różnica w modelu komunikowania się. Naszym zdaniem powinien on być w jak najmniejszym stopniu odwołujący się do języka antagonizującego, a w jak największym oparty na merytorycznych argumentach - mówił Zych na konferencji prasowej, odpowiadając na pytania o przyczynę odejścia.

Zych postanowił założyć nowy instytut o nazwie Logos. W jego skład wejść mają niektórzy z byłych członków Ordo Iuris.

Oświadczenie zarządu Ordo Iuris

Do tych właśnie informacji odniósł się w oświadczeniu zarząd Instytutu Ordo Iuris. "Cele Instytutu Ordo Iuris oraz jego misję wyznaczają konstytucyjne zasady afirmujące chrześcijańskie dziedzictwo europejskiej kultury prawnej, w tym takie wartości jak ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, ochrona małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny zbudowanej na jego fundamencie, ochrona i promocja macierzyństwa i rodzicielstwa, jak również ochrona naturalnych praw i wolności obywatelskich, przeciwdziałanie aktom nienawiści i dyskryminacji wymierzonym w tych wszystkich, którzy wyrażają przywiązanie do tych podstawowych zasad i wartości" - czytamy w piśmie zarządu. "Instytut prowadzi swoją działalność procesową i ekspercką w oparciu o współpracę z Darczyńcami i Przyjaciółmi, których wsparcie czyni Ordo Iuris realnie niezależnym think tankiem i ośrodkiem aktywności społecznej" - napisano w oświadczeniu zarządu.

"Zespół Instytutu Ordo Iuris, obejmujący blisko czterdziestu stałych pracowników i współpracowników oraz kilkudziesięciu ekspertów krajowych i zagranicznych - wbrew doniesieniom medialnym - nie uległ istotnej zmianie" - czytamy.

Reklama

Jak wyjaśnia zarząd, "ponad trzy miesiące temu, na żądanie prezesa Instytutu Jerzego Kwaśniewskiego swoją rezygnację z pełnionych funkcji złożył dr Tymoteusz Zych, wraz z nim współpracę z Instytutem postanowiła zakończyć Karolina Pawłowska, dr Filip Furman oraz jeden stażysta".

"Zrezygnował lub został odwołany"

"Przez ostatnie trzy miesiące dr Zych zrezygnował lub został odwołany z funkcji pełnionych w siedmiu innych organizacjach społecznych, akademickich i gospodarczych. Zmiany w Zarządzie Ordo Iuris, obejmujące rezygnację dr Zycha, ale przede wszystkim stanowiące wyraz rozwojowego otwarcia Zarządu na najbardziej doświadczonych ekspertów Instytutu, zostały zakomunikowane jeszcze w październiku 2021 roku" - napisano.

"W ostatnich dniach z przykrością czytamy, że osoby, które zakończyły przed miesiącami współpracę z Instytutem, wprowadzają opinię publiczną w błąd co do okoliczności ich odejścia z Ordo Iuris. W rzeczywistości przesłanki rozstania były następstwem ich decyzji o charakterze osobistym, powiązanych w naszej ocenie już w październiku z publicznym wyrażaniem opinii sprzecznych ze spójnym od lat stanowiskiem Instytutu Ordo Iuris, między innymi w takich kwestiach jak trwałość małżeństwa, ochrona rodziny, ochrona podstawowych praw i wolności przed ingerencją państwa przekraczającą konstytucyjnie dopuszczalne granice. W tych okolicznościach Prezes Zarządu podjął niezwłoczną decyzję o żądaniu rezygnacji dr Tymoteusza Zycha" - czytamy w piśmie.

Pod dokumentem podpisali się: prezes zarządu Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski, wiceprezes Monika Leszczyńska i członkowie zarządu: Magdalena Majkowska, Rafał Dorosiński, Łukasz Bernaciński.