'Do niedawna pełniłem funkcję wiceprezesa Instytutu Ordo Iuris. Wraz ze mną z pracy w tej organizacji zrezygnowało kilkanaście innych osob, które miały zupełnie inną od obecnego kierownictwa wizję przyszłości organizacji" - napisał w liście do redakcji Tymoteusz Zych z Ordo Iuris.

Reklama

Rozłamowcy zakładają własny instytut

Dlatego też, jak wyjaśnił, zakłada zupełnie nowy instytut - Logos. Będzie to międzynarodowa instytucja, która ma m.in. zająć się prawami człowieka czy ochroną środowiska.

Oświadczenie Ordo Iuris

Szanując prywatność b. wiceprezesa, nie komentujemy przyczyn jego rezygnacji złożonej i przyjętej w październiku 2021 roku. Dr Zych zakończył też swą misję w 7 innych podmiotach. Z nim odeszło 2 pracowników i stażysta.

Reklama

Od listopada Ordo Iuris kieruje 5-osobowy Zarząd, do którego przystąpili najbardziej doświadczeni prawnicy, koordynatorzy poszczególnych działów Instytutu: mec. Magdalena Majkowska, Łukasz Bernaciński, mec. Rafał Dorosiński. Wiceprezesem Zarządu Została Monika Leszczyńska, od sześciu lat Dyrektor ds. Członkostwa - przedstawiciel Darczyńców i członków Kręgu Przyjaciół Ordo Iuris w Zarządzie. Prezesem Zarządu niezmiennie jest mec. Jerzy Kwaśniewski. O zmianach z delikatnością wobec b. wiceprezesa informowaliśmy już trzy miesiące temu, w tym artykule: https://ordoiuris.pl/dzialalnosc-instytutu/zarzad-ordo-iuris-poszerza-sie-o-nowych-czlonkow?fbclid=IwAR15srlToreWiS9B-qQZQJlRKB4qIdT4otkNO9deEVtNY9bH7TR3qh0D9rI