Na pierwszy stopień generalski prezydent mianował ośmiu pułkowników, podpisał jedną nominację na stopień generała dywizji, a dwóch oficerów awansował do stopnia generała broni. Wręczenie nominacji odbędzie się podczas uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Reklama

Generałami broni zostali zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Piotr Błazeusz i dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak.

Błazeusz przed objęciem stanowiska w SGWP był zastępcą szefa sztabu ds. planowania w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) w belgijskim Mons, szefem sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, dowodził X zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

Gielerak, który od 2007 r. jest dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie, to specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii, konsultant krajowy do spraw obronności w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Reklama

Pod jego kierunkiem uruchomiono kilka programów zdrowotnych dla żołnierzy, w tym z program profilaktyki chorób układu krążenia w wojsku. W 2015 r. przeprowadził program, w którym przebadano ponad 220 żołnierzy rannych lub poszkodowanych w wybuchach min pułapek w Afganistanie.

Awans na generała dywizji odbierze dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, która koordynuje działania wielonarodowych grup bojowych NATO na wschodniej flance, gen. bryg. Zenon Brzuszko.

Pochodzący z Podkarpacia Brzuszko w latach 2019-2021 pełnił służbę jako polski narodowy przedstawiciel wojskowego przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SHAPE). W latach 2015-2018 dowodził 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie oraz Litewsko-Polsko-Ukraińską Brygadą (LITPOLUKRBRIG) w Lublinie. Był zastępcą dowódcy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmotoryzowanej, w latach 2007-2012 dowodził Polsko-Ukraińskim Batalionem Sił Pokojowych w Przemyślu.

Reklama

Generałem brygady zostanie dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej płk Grzegorz Barabieda, który dowodzi tym związkiem od lutego br. Wcześniej był dowódcą 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej, a poprzednio szefem Zarządu Planowania Rozwoju w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Pierwszy generalski stopień otrzyma płk pil. Paweł Bigos – dowódca 8. Bazy Lotnictwa transportowego w Krakowie, który 15 sierpnia przejmie dowodzenie 1. Bazą Lotnictwa transportowego w Warszawie, odpowiedzialną za przeloty osób na najwyższych stanowiskach w państwie. Bigos służył m.in. w 36. specjalnym pułku lotnictwa transportowego – jednostce, którą zastąpiła 1BLTr.

Służył także jako szef wydziału szkolenia lotniczego - instruktor-pilot w dowództwie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Ma klasę mistrzowską pilota wojskowego w lotnictwie transportowym, uprawnienia instruktorskie we wszystkich warunkach atmosferycznych oraz pilota doświadczalnego III klasy na samolotach transportowo-pasażerskich M-28B/PT GC. Jego życiowy nalot wynosi pond 3000 godzin.

Generałem brygady został też płk Piotr Fajkowski, dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej; pełni zawodową służbę wojskową od 1995 r. Służył w Dowództwie Generalnym RSZ, 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, był zastępca dowódcy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Dowodził też 3. zamojskim batalionem zmechanizowanym, który tworzył grupę bojową podczas VII zmiany w Afganistanie.

Pierwszy generalski stopień prezydent nadał szefowi Agencji Uzbrojenia płk. Arturowi Kuptelowi. Kuptel jest absolwentem WAT i Akademii Obrony Narodowej, ukończył podyplomowe studia operacyjno-taktyczne.

Służył w wojskach radiotechnicznych, Centrum Operacji Powietrznych i AON, a w latach 2014-2017 służył w Sojuszniczym Dowództwie ds. Transformacji w Norfolk (HQ SACT) w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie pełnił służbę w Inspektoracie Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO), pełnił obowiązki szefa Inspektoratu Uzbrojenia. Od stycznia br. stoi na czele Agencji Uzbrojenia, która zastąpiła Inspektorat. Od września 2021 jest pełnomocnika ministra obrony ds. bezzałogowych systemów powietrznych, lądowych i morskich.

Pierwszy generalski stopień prezydent nadał także dowódcy 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej płk Rafałowi Miernikowi, który wstąpił w 1995 r. jako ochotnik do zasadniczej służby Wojskowej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Pełnił służbę na różnych stanowiskach w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej. W 2005 r. dowodził kompanii bojowej w Iraku. Po powrocie z misji wprowadzał do wojska pierwsze transportery Rosomak. Służył także, m. in. jako dowódca Zgrupowania Bojowego, w Afganistanie.

Dowodził batalionem manewrowym wydzielonym do grupy bojowej UE, służył w I3TO, dowodził 12. Wielkopolską Brygadą Obrony Terytorialnej w Poznaniu. Od 1 października 2021 jest dowódcą 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga w Lublinie wchodzącej w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Nominację generalską otrzymał także płk Mariusz Pawluk, dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, służył w 3. Zamojskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, a w latach 1999–2017 r. w jednostce GROM, w której zajmował kolejne stanowiska w jednostce, której dowództwo objął w 2017 r. na dwa lata.

Następnie przeszedł do Sztabu Generalnego, a w marcu 2021r. został dowódcą 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.

Płk Pawluk uczestniczył w misjach bojowych w Kuwejcie, Iraku i Afganistanie.

Wśród nominowanych na pierwszy stopień generalski są także dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON płk Bogdan Pidanty, który współtworzył Misję Polską przy Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych (KNPN), nadzorującej zawieszenie broni między Koreą Północną i Południową, oraz dyrektor Ośrodka Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej płk Hubert Glica.

Jakub Borowski